Hrvatskapredlažu niz mjera

#SPASI ME: danas u 11.55 kreće prosvjed protiv nasilja, pridružuju mu se i Splićani; <br /> Inicijativa je objavila svoju listu zahtjeva

Piše PSD

Na splitskoj Rivi danas u 11.55 sati održat će se prosvjed podrške žrtvama nasilja. Pod geslom 'I Split spašava svit', pridružuje se inicijativi koju je nakon tragedije na Pagu pokrenula Jelena Veljača.

- Pozivamo vas da u 5 do 12 na Rivi, od dna Marmontove pokažemo zajedništvo, hrabrost i ljubav za sve žrtve nasilja i pružimo im ruku pomoći u njihovoj borbi. Učinimo to za našu djecu, mame, tate, bake djedove, prijatelje... Širimo ljubav, budimo ljubav, spasimo ih - stoji u pozivu splitske organizacije.

Glavni prosvjed inicijative  #SPASIME održat će se u Zagrebu, a iz inicijative poručuju kako je Hrvatskoj potrebna nulta stopa tolerancije na nasilje te predlažu niz mjera koje bi povoljno utjecale na rad institucija, bolji pravni okvir i opću senzibilizaciju javnosti.

Pozvali su  predstavnike vlasti i institucija da ozbiljnije pristupe problemu obiteljskog nasilja, prvenstveno u praksi, a postupno ugrađivanjem zakonske regulative. 

"Zahtijevamo dodatnu edukaciju profesionalaca koji u sustavu rade sa žrtvama nasilja - u policiji, pravosuđu, centrima za socijalnu skrb, medicinskim i odgojno/obrazovnim ustanovama. Istovremeno, nužno je ulagati sredstva kako bi se osigurali primjereniji uvjeti njihova rada i povećala se učinkovitost u zaštiti žrtava. 

Kako bi nulta tolerancija prema nasilju postala naša stvarnost, nužno je stvoriti učinkovit sustav potpore žrtvama do konačnog izlaska iz kruga nasilja i to: pružanjem dugoročne psihosocijalne podrške, bez predrasuda kojima se stigmatizira i sekundarno viktimizira, te pružanjem pomoći u osiguravanju egzistencijalnih uvjeta za izlazak iz nasilnih veza. 
Nužno je osigurati rehabilitacijske tretmane za nasilnike", poručili su. 

Dodaju i kako je važno educirati i senzibilizirati javnost jer smo svi odgovorni i dužni sprječavati nasilje.

Ovo su njihovi prijedlozi za uvođenje nulte stope tolerancije za nasilje u obitelji:

1. Zakonodavne izmjene i izmjene provedbene prakse
 
- nasilje u obitelji obavezno kvalificirati kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj do izmjena zakona neodložna uputa višeg državnog odvjetništva iz čl. 5. POSLOVNIKA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA i UPUTA RAVNATELJSTVA POLICIJE da se tjelesno nasilje i spolno uznemiravanje u obitelji kvalificira kao kazneno djelo nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ-a 
- obavezna uputa sudovima o zaštiti dostojanstva i sigurnosti žrtve nasilja u obitelji kao strane u postupku sukladno čl. 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Poglavlju VI. Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 
- obavezna primjena zaštitnih mjera iz čl. 13. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji tako da će se, sukladno čl. 52. Konvencije, prednost uvijek dati sigurnosti žrtava ili osobama izloženim riziku. 

Izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji: 

- u čl. 10. st. 1. tako da se brišu t. 1 i 4 
- u t. 2. iza riječi "djeci" dodaje se "članu obitelji ili bliskoj osobi" 
- u čl. 12. st. 4. riječ "može" zamjenjuje se riječju "će", iza riječi "potrebi" briše se riječ "može" 
- u čl. 14. st. 1. riječ "može" zamjenjuje se riječju "će" 
- u čl. 15. st. 1. "može se izreći" zamjenjuje se s: "izreći će se"
- u čl. 16. st. 1. "može se izreći" zamjenjuje se s: "izreći će se" 
- u čl. 17. st. 1. "može se izreći" zamjenjuje se s: "izreći će se" 
- u čl. 18. st. 1. "može se izreći" zamjenjuje se s: "izreći će se" 

2. Edukacija i prevencija

Poduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti, propisanih Konvencijom te utvrđenih Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, a za koje su u državnom proračunu za 2019. godinu osigurana sredstva: 
- kontinuirana međuresorna suradnja na prevenciji, sankcioniranju te javnom osuđivanju obiteljskog nasilja, sukladno već potpisanom Sporazumu o suradnji za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama:

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo obrazovanja i znanosti 

- organizacija sveobuhvatne državne EDUKACIJSKE kampanje NULTA TOLERANCIJA NA NASILJE, s naglaskom na obavezu svakog pojedinca da spriječi i prijavi nasilje u obitelji 
- organizacija OBVEZNIH stručnih i periodičnih EDUKACIJA I SENZIBILIZACIJA svih  službenika i djelatnika koji u svome radu dolaze u doticaj s djecom i žrtvama nasilja o postupanju u takvim slučajevima, ranom prepoznavanju znakova nasilja 
- koordinacija između Državnog odvjetništva, policije i centra za socijalnu skrb - mjesečni sastanci s temom prijava za obiteljsko nasilje i transparentno izvješćivanje o statističkim pokazateljima incidencije obiteljskog nasilja 
- u obrazovni sustav OBVEZNO I NEODLOŽNO uvrstiti edukaciju o obiteljskom i rodno uvjetovanom nasilju 

3. Osnaživanje institucija sustava 

- uspostava OBITELJSKIH SUDOVA pri općinskim sudovima 
- uspostava neovisnog tijela koje ima ovlasti po prijavama građanki i građana vršiti  nadzor nad radom institucija uključenih u pojedinačni slučaj 
- izvaninstitucionalna podrška skloništima i savjetovalištima koje treba razumjeti kao integralni dio sustava zaštite žrtava, financijski ih podržati te uključivati u multisektorske timove u pojedinim slučajevima nasilja 
- uvođenje zasebne, 24 sata dnevno i 7 dana tjedno dostupne, telefonske i internetske službe za podršku žrtvama nasilja.

#PROSVJED##SPASIME# JELENA VELJAčA