Dalmacija Split

Banovina objavila brojke

Plan javne nabave grada Splita: otkrivamo koliko ove godine ide školama, koliko za sanaciju potkornjaka, a koliko za Kopilicu

Banovina objavila brojke

Nakon javne nabave ureda Grada, objavljena je i ona Službe za društvene djelatnosti, koja se odnosi na prosvjetu, kulturu i sport.

Što se prosvjete tiče, planirano je 550 tisuća kuna za videonadzor škola, te gotovo 122 tisuće kuna za dojavni centar i interventne školske timove. Na opremanje OŠ "Pujanki" trebalo bi ići 600 tisuća kuna, a 368 tisuća planirano je za uređenje OŠ "Meje", i to 224 tisuće za parking, a 144 za sanaciju odvodnje. Sanirat će se i krov OŠ "Žrnovnica" za 346 tisuća kuna, 90 tisuća ići će za troškovnik i nadzor sanacije dvorane škole na Brdima, dok će još 320 tisuća kuna otići na uređenje knjižnice iste škole. Čak 9 milijuna i 440 tisuća kuna planirano je za radove i opremanje OŠ "Kamen-Šine".

Što se kulturnih djelatnosti tiče, poprilična svota ići će na projektnu dokumentaciju. Milijun i 125 tisuća kuna ide za projektnu dokumentaciju dvorane HBZ-a, 375 tisuća za treću fazu bedema Cornaro, a 150 tisuća za projektiranje Zoološkog vrta.
Milijun i pol kuna planirano je za sanaciju potkornjaka, a 375 tisuća za sanaciju kazališnog foajea. U ovoj godini trebale bi se nabaviti i knjige u vrijednosti nešto većoj od pola milijuna kuna.

Financirat će se i sportski sadržaji. Prvenstveno izgradnja igrališta na Mejašima za 490 tisuća kuna, 330 tisuća otići će na elastične podloge na igralištima, a 180 tisuća za umjetnu travu.

Objavljena je i javna nabava za područje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Pomagat će se osobama s invaliditetom i to u iznosu od 65 tisuća kuna, za 150 tisuća kuna ugradit će se lift na plaži Bene, tu su i usluge pomoći u kući u iznosu od 199 tisuća kuna... Sto tisuća kuna ići će za psihosocijalni tretman počinitelja nasilja, dok je za prekvalifikaciju žena planirano 280 tisuća kuna.

Posebno zanimljiva je javna nabava Odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša.

Natječaj za transformirane katastarske podloge za Kopilicu trebao bi biti u veljači, za što će se izdvojiti 70 tisuća kuna, program za izradu natječaja ide u ožujku za 40 tisuća kuna, dok će se za natječaj za izradu gradskog projekta Kopilice u lipnju izdvojiti milijun i pol kuna.

Oko 70 tisuća kuna planirano je za žnjanski plato i to za usklađenje sa zakonom i s tim u vezi izmjene i dopune DPU-a priobalnog područja Trstenik Radoševac. Planirano je i 200 tisuća kuna za UPU Korešnica 2, dok su izmjene i dopune GUP-a i PPUGS-a, očito bez strategije, predviđene za svibanj u iznosu od 400 tisuća, odnosno 320 tisuća kuna.
Na sve ove iznose obračunava se PDV.

 

Naslovnica Split