Stil Promo

More i obala

Zašto volimo more

More i obala
Karla Jelavić 4,c OŠ Don Mihovil Pavlinović
Karla Jelavić 4,c OŠ Don Mihovil Pavlinović
Josip Blajić 3. razred PS Krušvar Dicmo
Katolička osnovna škola 2.b Šibenik
Lana Mrketić 1. razred PS Krušvar Dicmo
Lana Norac Kevo 3. razred PS Krušvar Dicmo
Jakov Lukšić 6 godina DV Dobri
Lana Matić, 11 godina OŠ Bartol Kašić Zagreb
Lana Radočaj 3.b OŠ Bol
Lana 2.c OŠ Bol
Jere Srhoj 2.c OŠ Bol
Klara Tomić 2.c OŠ Bol
Lana Radočaj 3.b OŠ Bol
Jerko Dumanić 6 godina, DV DObri
Julia Božić Vittorio 5,5 godina DV Dobri
Jelena Družijanić 2. razred OŠ Slano
Jelena Urlić 2. razred OŠ Slano
Karlos Huguet 2. rezred OŠ Slano
Lara Žižić Buzdovačić 9 godina
Lara Žižić Buzdovačić 9 godina
Kalista Kelava, Supetar
Likovna grupa OŠ Don Mihovil Pavlinović
Likovna grupa OŠ Don Mihovil Pavlinović
Likovna grupa OŠ Don Mihovil Pavlinović
Laura Buganović 2.a
Lea Prekratić 3.d
Lea Lisica 3.b OŠ Bol
Leona Težutal 3. b OŠ Bol
Lina Kovačević 4.a OŠ Lučac
Lovre Šodan 3.d OŠ Split 3
Leona Modrinić 2.d OŠ Split 3
Lovre Šafradin 2.c OŠ Bol
Laura Gabrić 6 godina DV Dobri
Leo Žunić 2.d OŠ Split 3
Lovre Banović 3.b OŠ Mertojak
Lucia Vrgoč 12 godina
Luna Trioni 5 godina Trogir
Magdalena Laušić 5,5 godina DV Dobri
Lara Žižić Buzdovačić 9 godina
Lara Žižić Buzdovačić 9 godina
Lara Žižić Buzdovačić 9 godina

Mediteranski dan obale prilika je da se podsjeti sve koliko su lijepe naše obale, ali i koliko su krhke i kakve im sve ugroze prijete. Ova kampanja poziva na aktivan angažman u zaštiti naših obala i mora te na njihovo održivo korištenje.

Naslovnica Promo