Splitilegalni deponij

Mali Karepovac u nastajanju: škovace na Kmanu šire se kao epidemija, iako je na početku sve izgledalo kao dobra ideja...

Piše Sandi Vidulić
20191104_115329

Izgledalo je kao dobra ideja. Ekološka. Svaka kuća će dobiti kantu za smeće, a negdje u kvartu će biti kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada: papir, staklo, plastika i tetrapak. No, nastao je kaos. 

I ranije je na dijelu Kmana, gdje se ukrštaju Varaždinska i Mosečka bio ilegalni deponij. Škovace su znale blokirati kretanje pješacima na tom dijelu nogostupa. A drugom stranom ulice si išao na vlasitu odgovornost, dok grad nedavno nije postavio nekakve stupiće radi sigurnosti pješaka. No, “Čistoća” bi prije redovito, u roku od dva - tri dana, uklanjala tako skupljeni otpad. A sad se taj rok znatno produžio, smeće stoji nepokupljeno već dva tjedna i toliko se nagomilalo da je zauzelo dio “zebre”.

Nastala je prilična gužva, kako na terenu, o čemu svjedoče slike, tako i u glavama onih koji su osmislili čitavu “eko priču”. Kamioni “Čistoće” umjesto da štede gorivo, dolaze dva puta u kvart, jednom da isprazne kontejnere, a jednom da skupe otpad iz kanti u vrtovima kuća. Tako po svoj prilici “Čistoća” troši više goriva na ovaj “ekološki” projekt. No, lako bi bilo da je to sav jad. 

Ileglani deponij o kojem govorimo se polako pretvara u kvartovski Karepovac kojeg nitko ne sanira. Jedni ljudi valjda ne znaju što će s nekom vrstom otpada pa ga donesu na gomilu, a drugi sve živo pomiješaju zajedno i metnu u kesu, kao da su razne vrste otpada nerazdvojna braća koju bi bio grijeh rastaviti. Zato su kontejneri za razvrstavanje poluprazni, a brdo smeća raste sve veće i veće.

Ali, ima objektivnih problema koje je “Čistoća” stvorila. Vlasnici kuća su ranije granjevinu iz vrtova bacali u kontejnere za mješoviti otpad, a kako ih sada nema, stavljaju ih u velike crne kese i zajedno s drugim stvarima, odlažu na deponij. Druge stvari koje ne stanu u kantu za smeće koje im daje “Čistoća” su komadi starog namještaja, tepisi, komadi stiropora od ambalaže, čak i dječja kolica. 

A tu su i nezaobilazne vreće šuta. Jesu li ljudi od turizma zaradili koju kunu viška, pa uređuju stanove i kuće, ili ih naprotiv siromaštvo pritišće da izvode građevinske radove kako bi i oni iznajmljivali turistima i tako otplatili kredite, tko će reći. Ali, šuta u kesama na tim deponijima ima koliko hoćeš. Uvijek se neka kuća preuređuje izvana ili unutra, a ako dugo držiš prozore otvorene za koji dan morat ćeš opet čistiti dnevni boravak od sitne prašine. 

Da ne spominjemo kako po nekim drugim kvartovima muku muče s bezobraznim mini marketima i sličnim dućančićima koji kutijama i ambalažom začas napune kontejnere koji bi trebali koristiti stanarima za miješani otpad. 

Ukratko, grad je - zbog problema s odlagalištem za građevinski otpad, naglog razvoja turizma i smanjenja broja kontejnera za miješani otpad po kvartovima - postao zatočenik ileglanih deponija. Iz Banovine su najavili da će očistiti ilegalne gomile otpada sa ulica, što bi bilo za pohvalu - ukoliko se dogodi.  

#KMAN# SPLIT# SMEćE# OTPAD