SplitVELIKI ISKORAK

Europska komisija svrstala Sveučilište u Splitu u alijansu Europskog sveučilišta mora; Splitski znanstvenici presretni: zagrabili su u bazen od 5 milijuna eura...

Piše Ana Franić

Sveučilište u Splitu postalo je član alijanse pod nazivom Europsko sveučilište mora (SEA-EU), zajedno sa sveučilištima u Cádizu, Bretaniji, Kielu, Gdanjsku i Malti. Prema listi koju je 26. lipnja objavila Europska komisija, splitsko Sveučilište je među odabranim visokoškolskim ustanovama koje će biti dio saveza Europskih sveučilišta.

- Priprema ovog projekta trajala je četiri mjeseca, a sudjelovalo je više od 50 profesora, stručnih djelatnika i studenata s Rektorata i svih sastavnica. To je rezultiralo izvanrednom prilikom Sveučilišta u Splitu za značajan iskorak u kvaliteti i međunarodnoj konkurentnosti, na korist svih njegovih studenata i zaposlenika - poručili su sa Sveučilišta u Splitu.

Od 54 zaprimljene prijave (300 sveučilišta) odabrano je tek 17 alijansi, koje uključuju 114 visokih učilišta iz 24 države članice, za koje je dostupan proračun od ukupno 85 milijuna eura. Za alijansu SEA-EU, u kojoj je Splitsko sveučilište, odobreno je pet milijuna eura u iduće tri godine.

Vizija SEA-EU alijanse je postati međunarodna referentna točka rješavanja izazova mora i pomorstva kroz izvrsnost u istraživanju, zasnovanom na kreativnosti i inovativnosti, a utemeljena je u Europi kao pomorskom kontinentu i moru kao simbolu otvorenosti i hiperpovezanosti.

Sveučilište u Splitu bit će vodeći partner radnog paketa koji spaja Sveučilište, javni i poslovni sektor, s naglaskom na odgovornost za društvo i okoliš. 

#SVEUčILIšTE U SPLITU#EUROPSKA KOMISIJA#EUROPSKO SVEUčILIšTE MORA