Novosti Svijet

Obnova crkve Presvetog Srca Isusova u Šidu

Rimokatolička crkva Presvetog Srca Isusova nalazi se u središtu grada Šida, a zbog iznimno lošeg izgleda tornja, poda, žbuke, krova i elektroinstalacija bilo je nužno planirati temeljitu obnovu, u sklopu koje je odlučeno izvršiti rekonstrukciji crkve koja je započela 14. lipnja i trajat će do 15. listopada ove godine te će objektu vratiti izvorni izgled iz 1932. godine.

Nacrt crkve iz 1932. je sačuvan, te je po njemu projektantska kuća "Šidprojekt" izradila glavni arhitektonsko građevinski plan rekonstrukcije.

Radovi su predviđeni u četiri etape, a trenutačno je u tijeku prva koja obuhvaća rekonstrukciju samoga tornja crkve izvorne visine 35 m i ulaznoga portala, za što je pribavljena lokacijska i građevinska dozvola te je potpisan ugovor s izvođačem "Set Šabac" d.o.o.

Cijena prve etape radova iznosi 120.000 eura, a s obzirom na financijske mogućnosti kroz nekoliko godina uslijedit će i ostali planirani radovi obnove. Župa Šid ima svega 170 katoličkih obitelji, koje sa 10.000 eura sudjeluju u sadašnjoj prvoj etapi rekonstrukcije.

Ostali donatori projekta su Ministarstvo vera Republike Srbije, Đakovačko-osječka nadbiskupija, Srijemska biskupija, Vukovarsko-srijemska županija, Općina Šid ili Srijemski okrug, a očekuje se pomoć i nekih donatora i poduzeća Općine Šid.

Župa Presvetoga Srca Isusova u Šidu, osnovana je godine 1923. Bila je filijalna crkva župe sv. Ivana Nepomuka u Gibarcu. Šid je tada imao malu kuću s drvenim zvonikom i jednim zvonom, koja je služila kao kapela. Godine 1930., na poticaj biskupa Antuna Akšamovića, započinje se graditi nova crkva u Šidu, posvećena Presvetome Srcu Isusovu.

Crkva je sagrađena 1932., a nacrt je napravio Franjo Funtak. Sve do kraja II. svjetskog rata, crkva s tornjem visokim 35 m stajala je neoštećena. Nakon 1944. crkva biva minirana, a toranj i krov potpuno srušeni te je ostaje oštećena sve do početka 1960.

Prema tadašnjim mogućnostima bila je obnovljena 1963. Do ratnih zbivanja 1991. godine, Šid, multikonfesionalni i multietnički grad s oko 20.000 stanovnika imao je oko 300 katoličkih obitelji.

Nakon ratnih strahota Hrvati katolici odlaze iz Srijema, te u Šidu ostaje 170 katoličkih obitelji, a migracijom su pogođene i ostale župe i filijale Srijemske biskupije.

Župa Presvetog Srca Isusova u Šidu obuhvaća pastoralnu brigu i za vjernike okolnih sedam naselja, a rekonstrukcija crkvenoga tornja, osim vraćanja izvornoga izgleda crkvenom objektu, ima za cilj i vraćanje katoličkog identiteta mjestu te je trajni poziv katolicima Srijema da se ne plaše pristupiti svojoj rodnoj crkvi.

ika
Naslovnica Svijet