Novosti Hrvatska

kako do olakšice...

Nova pravila Porezne uprave: ako želite olakšicu, morate dokazati da član obitelji u godinu dana nije primio više od 15.000 kuna

kako do olakšice...

Poreznici su se osuvremenili, napokon su izišli iz 19. stoljeća, više im ne treba hrpa dokumenata koju su do lani zahtijevali za priznavanje olakšice za uzdržavane članove obitelji: vjenčani list, potvrde o nezaposlenosti, rodni listovi...

Sve sam to pripremio i odnio, a onda je ispalo da ne treba. S druge strane, tražili su od mene nešto što nikad nisu, da mi nezaposlena supruga potpiše izjavu da lani nije primila u zemlji i inozemstvu iznos koji bi premašio 15.000 kuna. Kad sam donio tu izjavu, onda su me pitali gdje mi je izjava za dijete, koju mi nisu spomenuli prvi put, pa sam im tako morao donijeti još jednu izjavu...

Kazuje nam to jedan građanin koji je tako tri puta posjetio splitski porezni ured da bi predao obrazac ZPP-DOH i iskoristio pravo na osobni odbitak za uzdržavane članove obitelji po svojoj godišnjoj poreznoj prijavi.

Isplate

Bezuspješno smo pokušali na internetskim stranicama Porezne uprave pronaći informaciju o izjavi za uzdržavane članove obitelji, pa smo pitali poreznike zbog čega traže izjave za domaće isplate kada im se već nekoliko godina elektronički, poput fiskaliziranih računa, prijavljuju sve oporezive i neoporezive isplate građanima, svaka plaća, mirovina, honorar, božićnica, naknade nezaposlenima...

Pitali smo ih i o novostima za ovogodišnje prijave, očekivanom povratu, a isto nam je kao da ih nismo pitali. Danima smo čekali i nismo dočekali odgovor od Porezne uprave, a rok za podnošenje prijava i obrazaca istječe 28. veljače. To je posljednji dan do kojeg osobno, preporučeno poštom ili elektronički, prijavu trebaju predati oni koji je moraju pisati i dobrovoljci. Pisati je moraju građani koji su prošle godine zarađivali dohodak od samostalne djelatnosti, slobodnih zanimanja, obrtnici i drugi obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, pomorci u međunarodnoj plovidbi koji su rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada te oni za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o ostvarenom dohotku.
Tako oko 80.000 obveznika moraju pisati klasične godišnje porezne prijave. Posljednji dan veljače krajnji je rok i za dobrovoljce – građane koji žele koristiti olakšice za uzdržavane članove obitelji koji im nisu upisani na poreznim karticama ili ih žele podijeliti sa supružnikom. Žele li povrat, ne moraju pisati kompletnu prijavu kao obrtnici, nego poseban obrazac zahtjeva za priznavanjem prava ZPP-DOH. Isto vrijedi za priznavanje dodatnih uzdržavanih članova, invalidnosti, boravka na potpomognutom području i području Vukovara, za nasljednike koji su obvezni predati godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe, za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu i dana darovanja.

Istospolni partner

Ostalih milijun ljudi mogu čekati da im poreznici obračunaju povrat da im kapne neka od milijardu kuna. Oko tolike svote povrat se kretao proteklih godina, preklani je iznosio 1,05 milijardi kuna, a u 2016. težio je 1,19 milijardi kuna, koliko su građani bili preplatili poreza na dohodak i prireza. Pretpostavljamo da bi povrat ove godine mogao biti nešto manji jer su prošle godine vrijedila rigoroznija pravila za uzdržavane članove obitelji, koji mogu biti samo djeca, bračni drug, izvanbračni drug i istospolni životni partner, roditelji poreznog obveznika i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

Porezni obveznik koji uzdržava nezaposlenu djecu i svoje unuke nema više pravo na olakšicu za unuke. Također su iz kruga porezno priznatih uzdržavanih članova obitelji izbrisani roditelji supružnika, punac, punica, svekar i svekrva, braća i sestre, djedovi i bake poreznog obveznika.

Porezna uprava će do kraja lipnja dostaviti građanima privremeno porezno rješenje, na koje mogu prigovoriti do 31. srpnja. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana primanja prigovora, a 1. kolovoza počinje isplata povrata građanima.


Olakšice i iznosi
– 45.600 kuna godišnji osnovni osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka za zaposlene i umirovljenike
– 21.000 kuna neoporezivog dohotka dobiva se za uzdržavanog supružnika i za prvo dijete, još 30.000 kuna dobiva se za drugo dijete, 42.000 kuna za treće dijete...
– 24 posto i 36 posto iznose stope poreza na dohodak; niža se obračunava na godišnju poreznu osnovicu od 210.000 kuna, viša na iznose što prelaze tu granicu, a na obračunati godišnji porez na dohodak treba još odsjeći prirez koji u Splitu iznosi 15 posto


Uzdržavanje i cenzus
Članove uže obitelji i djecu poreznici priznaju uzdržavanim ako im ukupni oporezivi i neoporezivi primitci u 2018. godini ne prelaze 15.000 kuna.
U taj cenzus se ne računaju: socijalne potpore, dječji doplatak, rodiljne i roditeljske potpore, potpore za novorođenče, obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja, primici za uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja za zdravstvene potrebe, naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada neoporezivih troškova službenog putovanja.


Internet
Porezna uprava omogućila je građanima podnošenje ZPP-DOH obrasca putem elektroničkih usluga ePorezna te kažu da je pristup jednostavan i dovoljno je posjedovati token internetskog bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS minimalne razine 3, kao i korištenjem eOsobne iskaznice.

Naslovnica Hrvatska