Novosti Hrvatska

koliko vas košta '13 velikih'?

Bankama ovih dana stvarno nije lako: zbog novog zakona morat će vam otkriti koliko plaćate naknade za koje niste ni znali da postoje

koliko vas košta '13 velikih'?

Od prvog studenog banke će budućim klijentima napismeno morati davati kolike će im naknade naplaćivati za vođenje računa, dizanje gotovine na bankomatima, trajne naloge...

I ne samo to, od tog datuma Hrvatska narodna banka (HNB) će na svojoj internetskoj stranici objaviti iznose tih naknada, pa će građani mnogo lakše nego danas doznati koliko što košta i uspoređivati cijene banaka. Vrijedi to za 13 najreprezentativnijih usluga vezanih uz platne račune građana koje ih najviše terete i koštaju.

A HNB će ih usporediti

Od 2019. će banke početi slati i godišnja besplatna izvješća svakom klijentu s podacima o tome koliko su im naknada i provizija naplatile za sve usluge, a ne samo za najreprezentativnije, kao i koliku su im kamatu pripisale na sredstva na platnim računima.

Krajem srpnja prošle godine stupio je na snagu Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu kojim je Hrvatska uvela europska pravila u svoj pravni sustav, dok je prošlog tjedna HNB utvrdio popis najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje.

Banke postrožile uvjete za dobivanje kredita: izračunali smo koliku plaću morate imati da biste uopće dobili priliku otplaćivati krov nad glavom

Vara li vas vaš zubar? Brojni stomatolozi nezakonito naplaćuju usluge koje pokriva HZZO, a za račune 'nikad čuli'; Ne dozvolite im da vas potkradaju, evo što o svemu kaže ministar

Svaka članica ima svoj popis usluga na kojima su one kojima se najčešće koriste potrošači i koje ih izlažu najvećem trošku. Na popisu je od 10 do 20 usluga, a standardizirani obrazac, nazivi usluga i definicije utvrđeni su europskom direktivom.

Banke će tako na papiru ili drugom trajnom nosaču potrošaču prije potpisivanja ugovora o računu za plaćanje morati od studenog dati standardizirani dokument o naknadama, a sve će se banke morati služiti istim nazivima usluga i definicijama, hrvatskim jezikom i slovima lako čitljive veličine. Istovremeno će HNB početi objavljivati usporedbe naknada za sve banke i potrošači će lako moći doznati kako stoje stvari i koliko ih što košta.

Svi ti podaci postoje i danas, ali su utopljeni u more podataka u pojedinačnim tarifama banaka. Neke su naknade u fiksnim iznosima neke u postocima.

Tko zna, možda će netko čestitati sam sebi jer je dobro odabrao banku ili poželjeti odmah je mijenjati. Od sredine prošle godine i to je moguće učiniti znatno lakše i jednostavnije nego ranije.

Slično kao kod promjene liječnika. Klijent odabere novu banku, da joj punomoć i ona za njega obavlja prenošenje kompletne ili djelomične usluge iz stare banke, tekući račun, trajne naloge, i sve to u roku 12 dana.

Banke imaju vrlo šarolike tarife. Primjerice, najčešće ne naplaćuju naknade za trajne naloge na račune koje se vode u banci, ali neke po svakom takvom nalogu uzimaju jednu kunu. Uglavnom naplaćuju naknade za trajne naloge na račune u drugim bankama, od dvije, tri kune po svakom nalogu.

Na mjesečnoj razini možda nekom i ne predstavlja veliki trošak tri kune naknade po nalogu, ali ako imate mjesečno pet trajnih naloga koji koštaju ukupno po 15 kuna, što je godišnje 180 kuna, a u drugoj banci ne bi koštali ni lipe, onda stvari drugačije stoje.

Dodajte tome da banke imaju zaista šarolike cijene, a naplaćuju mnoge usluge, pa vođenje tekućih računa za model bez paketa može koštati sedam kuna i 22 kune, a paketima se cijene kreću, ovisno o tome što sadrže, i do 95 kuna.

Čitano štivo

Onima koji dižu novac na bankomatima, osobito kreditnim karticama na bankomatima drugih banaka, poznato je da taj posao košta. Banke imaju propisane naknade u postotku od gotovine koja se podiže, od 3 do 3,5 posto, a neke kartice koštaju i više od pet posto provizije. Podižete li veće iznose kreditnim karticama na bankomatima drugih banaka, taj vas posao za svotu od 2000 kuna može koštati 60 kuna, ali i 118 kuna naknade. Ako ste godišnje to napravili samo pet puta, to je ceh od 300 kuna ili 590 kuna.

Jasno je da će izvještaji koje će banke dogodine početi slati svojim klijentima s iznosima svih naplaćenih naknada, biti itekako čitano štivo jer ljudi nisu do sada imali prilike vidjeti sve naknade koje su platili svojoj banci na jednome mjestu.

 

Evo tih 13 usluga

Iz središnje banke objašnjavaju da je na popisu najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje za Hrvatsku 13 usluga: vođenje računa, on-line bankarstvo, kreditni transfer – nacionalni u kunama, kreditni transfer – nacionalni u eurima, kreditni transfer – u inozemstvo u eurima, kreditni transfer – u inozemstvo u valuti različitoj od eura, priljev iz inozemstva, trajni nalog, izravno terećenje, izdavanje kreditne kartice, podizanje gotovog novca – debitnom karticom na bankomatu, podizanje gotovog novca – kreditnom karticom na bankomatu te prekoračenje.

 

Naslovnica Hrvatska