Novosti Hrvatska

uzbuna u zdravstvenim ustanovama

HZZO steže kesu: padaju cijene pregleda, ali liječnici ostaju bez 100.000 kuna godišnje!

uzbuna u zdravstvenim ustanovama

Danas završava javna rasprava o osnovama za ugovaranje zdravstvene zaštite od 2018. godine, po kojoj bi cijena jednostavnih bolničkih kontrolnih pregleda u pedijatriji bila snižena sa 72 na 43 kune, a složenih bolničkih kontrolnih pregleda sa 121 na 60 kuna.

Naime, te bi cijene, ako Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donese takvu odluku, HZZO plaćao hrvatskim bolnicama.

Da bi se takav scenarij mogao odigrati, upoznati su i na Klinici za dječje bolesti KBC-a Split, gdje su od HZZO-a zaprimili i pismenu obavijest, o javnoj raspravi.

Naravno, bolnički će se pregledi plaćati po šifri djelatnosti koja bude napisana na crvenoj uputnici HZZO-a i koja kazuje o kakvom se pregledu radi, odnosno je li on jednostavan ili složen.

Ova informacija uzbunila je mnoge koji tvrde da će bolnice u Hrvatskoj, koje ionako posluju s gubicima, pa ih je svako malo potrebno sanirati, ovim za 50 posto manjim cijenama, u odnosu na ove sadašnje, izgubiti još više novca, odnosno biti u još većemu minusu.

Svi zainteresirani mogli su u ovoj javnoj raspravi sudjelovati na internetskoj stranici [email protected], davati svoje prijedloge, sugestije, ali i primjedbe. Nakon zaključenju javne rasprave HZZO će imati uvid u njezine rezultate pa će nakon toga donijeti odluku o tome hoće li se cijena ugovaranja ubuduće smanjiti, ostati ista ili povećati (što je nemoguće povjerovati).

Naravno, budući da HZZO ima u Hrvatskoj monopol, moći će donijeti jednostranu odluku, bez obzira sviđala se ona javnosti ili ne.

I neće samo bolnice "nastradati" novim prijedlogom ugovaranja zdravstvene zaštite. Svoj "gubitak" morat će podnijeti i koncesionari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno i "domski" liječnici iz primarne zdravstvene zaštite (pedijatri, ginekolozi, obiteljska medicina, stomatolozi...). Za njih je predviđeno dodatno smanjenje prihodovanja koje se kreće od 50 do 100 tisuća kuna na godišnjoj razini, ovisno o broju pacijenata kod nekog liječnika.

Ovakav prijedlog izazvao je negodovanje liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji ionako rade s prevelikim brojem pacijenata jer se EU norme o broju pacijenata u Hrvatskoj naravno ne poštuju.

U zemljama EU-a norma je da jedan pedijatar iz primarne zdravstvene zaštite ima 850 pacijenata, dok je u Hrvatskoj prosjek oko 1200 pacijenata, i to onih do sedam godina života, a nerijetko u timu ima i podosta pacijenata poviše sedam godina života, pa se brojka pacijenata po jednom liječniku penje i do 1500.

- Ovakvim metodoma stvara se još veće nezadovoljstvo među liječnicima i to će pogodovati odlasku liječnika iz Hrvatske ili prelasku u privatnu praksu, gdje će pacijenti morati sami plaćati preglede i što će značajno oslabiti primarnu zdravstvenu zaštitu - kazuje poznati splitski pedijatar koji je htio ostati anoniman.

U ovome svemu koncesionari primarne zdravstvene zaštite i domovi zdravlja imat će neusporedivo ozbiljnije probleme negoli bolnice. Naime, bolnice, ako im bude snižena cijena ugovaranja, morat će HZZO-u izdati samo više računa, koje HZZO do sada i nije plaćao, iako su bolnice te usluge odradile.

Liječnici primarne zdravstvene zaštite, kako koncesionari, tako i oni "domski", ispostavljaju HZZO-u račune za obavljene usluge i po njima su plaćeni, pa smanjivanjem vrijednosti usluge već idući mjesec znači značajno umanjivanje prihoda, što dovodi u pitanje ugrozu kvalitete zdravstvene zaštite, odnosno opsega usluga.

Nešto slično se s jednostranim smanjivanjem cijena dogodilo i prošle godine, kada je HZZO preko noći od 30. lipnja na 1. srpnja 2017. cijenu pregleda inozemnih turista u RH smanjio sa 55 na 30-ak kuna.

Svakako valja napomenuti da javna rasprava ni po čemu nije obvezujuća i da HZZO možda i ne smanji cijene usluga, u zemlji gdje na dnevnoj bazi liječnici odlaze "trbuhom za kruhom" jer je njihov rad u "zemlji čudesa" loše vrednovan.

HZZO: Bez komentara dok traje javna rasprava
Uputili smo upit i HZZO-u u vezi s javnom raspravom i zatražili odgovore na pitanja koja su nas zanimala. Njihov odgovor u potpunosti prenosimo: 'O temi koju spominjete u upitu u tijeku je javna rasprava, stoga trenutno nemamo odgovora na vaša pitanja'

 

Naslovnica Hrvatska