Novosti Hrvatska

obustavljen članak 22. Statuta grada

Ministarstvo uprave: Vukovar neće biti izuzet od uvođenja dvojezičnosti; HDZ čeka Ustavni sud

obustavljen članak 22. Statuta grada
Ministarstvo uprave obustavilo je od primjene članak 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara, kojim je područje Vukovara bilo izuzeto od primjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i članka 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ministarstvo u priopćenju navodi da je takvu odluku donijelo u postupku nadzora zakonitosti općeg akta pokrenutog na traženje Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vukovara, u skladu s člankom 32. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Člankom 22. Statutarne odluke bilo je definirano da se područje Grada Vukovara u cijelosti izuzima od primjene odredaba Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te od članka 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Za ostale odredbe Statutarne odluke, uključujući i odredbu da se Vukovar proglašava mjestom posebnog pijeteta na žrtvu Domovinskog rata, utvrđeno je da su u skladu s Ustavom i zakonom.

Ministarstvo uprave Odluku je uputilo Vladi koja ima rok od 30 dana da uputi Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom.

Cijeli tekst odluke objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr, kaže se u priopćenju.

HDZ čeka Ustavni sud

Đorđe Macut, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine grada Vukovara koje je Ministarstvu uprave podnijelo prijedlog za ocjenu zakonitosti izmjena i dopuna vukovarskoga statuta, izrazio je zadovoljstvo današnjom odlukom tog Ministarstva, za gradonačelnika Željka Sabu odluka je bila očekivana kao i za dopredsjednika vukovarskog HDZ-a Ivana Penavu, koji se pak nada da će Ustavni sud, za kojeg drži da je mjerodavniji od Ministarstva, dati konačni pravorijek.

Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Đorđe Macut istaknuo je da je srpska zajednica u Vukovaru tražila i traži samo ono što joj po Ustavu i zakonu pripada.

Predsjednik vukovarskoga SDSS-a i kluba vijećnika u Gradskom vijeću Srđan Milaković rekao je kako su očekivali takvu odluku Ministarstva uprave jer je ona znak da pravna država funkcionira. Po njegovim riječima, takvom odlukom Ministarstva uprave na pravnoj razini razbijen je pokušaj političke manipulacije pravima koja pripadaju srpskoj zajednici u Vukovaru.

"Ministarstvo uprave učinilo je ono što je moralo ne svrstavajući se ni na čiju stranu. Ono jednostavno nije imalo autonomiju volje, nego se moralo pridržavati zakona", istaknuo je Milaković.

Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo (SDP) kratko je izjavio kako je zadaća Ministarstva uprave da ocjenjuje akte lokalne samouprave, što je ono i učinilo.

"Odluka takva kakva je bila je očekivana i nema se tu što previše reći", rekao je.

Također je rekao kako odluka Ministarstva neće utjecati na funkcioniranje grada Vukovara jer dvojezičnost u njemu "ionako nije bila u primjeni".

Za dopredsjednika vukovarskoga HDZ-a Ivana Penavu odluka Ministarstva uprave o obustavljanju primjene članka 22. Statuta grada Vukovara kojom bi se taj grad izuzeo od primjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i članka 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina je očekivana.

"Ovo je očekivana odluka jer su i Vlada i Ministarstvo na čelu s ministrom Arsenom Baukom i do sada poduzimali korake u tom smjeru. Riječ je, dakle, o očekivanom ishodu, no nadamo se da će konačni pravorijek dati Ustavni sud za kojeg držimo da je i mjerodavniji i objektivniji i od kojega očekujemo pravne, a ne političke argumente", izjavio je za Hinu Penava.

Vjeruje da će Ustavni sud uvažiti argumente članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji, kako je rekao, govori da se odredbe tog zakona te posebnih zakona koji uređuju prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina moraju tumačiti i primjenjivati sa svrhom poštovanja nacionalnih manjina i hrvatskoga naroda te razvijanja razumijevanja, snošljivosti i dijaloga među njima.

Bauk: Vlada se 2009. hvalila uvođenjem dvojezičnosti u Vukovaru

Ministar uprave Arsen Bauk podsjetio je danas na sjednici Vlade kako se HDZ-ova Vlada 2009. pohvalila Vijeću Europe kako je Gradsko vijeće Grada Vukovara donijelo novi Statut kojim je uredilo slobodnu uporabu srpskoga jezika i ćiriličnog pisma u službenoj komunikaciji, javnim poslovima i samoupravnog djelokruga Grada Vukovara.

Kazao je to u sklopu rasprave o petom izvješću Republike Hrvatske o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Premijer Zoran Milanović upitao ga je misli li da će to čuti "onaj tko bi to trebao“, a potom dodao da se tome nada.

Na temelju analize prikupljenih podataka tijela državne uprave, za razdoblje 2009. do 2011. godine kao i za dio 2012. godine za koje se podnosi izvješće o regionalnim i manjinskim jezicima, Hrvatska je u tom razdoblju učinila daljnji napredak u ostvarivanju programa zaštite i promicanja prava na uporabu regionalnih i manjinskih jezika, rekao je Bauk.

(H)
Foto: Arhiv CROPIX
Naslovnica Hrvatska
Page 1 of 2FirstPrevious[1]2Last