Novosti Hrvatska

Brodograditelji: Najprije socijalni sporazum, pa privatizacija

Odbor hrvatske brodogradnje (OHB), koji okuplja brodograditeljske sindikate u Sindikatu metalaca Hrvatske – Industrijskom sindikatu (SMH-IS), uputio je u ponedjeljak pismo Vladi u kojem se navodi da neće prihvatiti potpisivanje kupoprodajnih ugovora o prijenosu dionica za brodogradilišta ako se prije toga zainteresirane strane ne dogovore o sadržaju socijalnog sporazuma i potpišu ga sa SMH-IS-om.

Odbor hrvatske brodogradnje SMH-IS-a traži da se nacrti kupoprodajnih ugovora o prijenosu dionica za domaća brodogradilišta dostave sindikalnim povjerenicima i članovima povjerenstva za praćenje procesa privatizacije i prijenosa dionica kako bi mogli pravodobno dati svoje primjedbe, a prije definiranja konačnog teksta ugovora o prijenosu dionica za svako pojedino brodogradilište. Osim toga, traže i da se organizira sastanak predstavnika Vlade, resornog ministarstva i sindikata kako bi se našlo rješenje za nastavak procesa privatizacije, preustroja i ugovaranja novih poslova za brodogradilišta.


K.P.
Naslovnica Hrvatska