Novosti Hrvatska

Erste banka – tradicionalni pokretač razvoja turizma

Ciljevi i trendovi u turizmu

Danas, u doba kada brojne svjetske destinacije ne pružaju dovoljan stupanj sigurnosti, neizmjerno važno je postojeće kapacitete, mirno okruženje i prirodne ljepote Hrvatske obogatiti relevantnim dodatnim sadržajima u skladu sa zahtjevima i očekivanjima tržišta te modernog turista željnog doživljaja. Slijedom toga, uz smještaj, ulaganja u dodatne sadržaje kao što su sportski objekti i ostale uslužne djelatnosti u funkciji turizma poput raznih zabavnih sadržaja postaju prijeko potrebni. Uz izgradnju, obnovu ili adaptaciju postojećih objekata, osnovni potencijal leži u razvoju sekundarnih turističkih kapaciteta poput kongresnog turizma, golf igrališta i wellness centara.

Višestruka namjena Turističkih kredita  

Erste banka je tradicionalno usmjerena na razvoj turističke djelatnosti. Banka ima raznoliku ponudu modela kreditiranja, uz povoljne i konkurentne uvjete, prilagođene različitim namjenama kao što su  kupnja ili izgradnja novih, adaptacija, dogradnja ili rekonstrukcija postojećih turističkih kapaciteta (hotela, apartmana, soba, kampova, restorana, golf terena, marina, sportskih i drugih objekata i sl.) u svrhu obavljanja turističke djelatnosti, uređenje i opremanje postojećih turističkih kapaciteta, nabavku plovila ili druge opreme u svrhu iznajmljivanja za turizam te refinanciranje namjenskih turističkih kredita odobrenih u drugim bankama.

Erste banka prilikom odobrenja kredita vrednuje isplativost projekta i buduće prihode i dobit koja će se ostvariti kroz turističku djelatnost. Drugim riječima, Banka uz ocjenu kreditne sposobnosti klijenta, oslanja se i na buduće prihode od turizma i isplativost samog projekta koji se navedenim kreditom financira.

Maksimalni iznos kredita ovisi o visini investicije i vlastitog učešća, dok je rok otplate do 15 godina prilagođen novčanom toku poslovanja uz mogućnost počeka do 24 mjeseca.

Modeli kredita povoljni i konkurentni

Erste banka klijentima pruža mogućnost korištenja niza povoljnih mogućnosti kreditiranja putem subvencioniranih poduzetničkih linija koje Banka ima ugovorene s jedinicama lokalne uprave i samouprave odnosno s resornim ministarstvom i HBOR-om koji su ujedno i najtraženiji krediti. Bitno je istaknuti da je Erste banka jedna od najaktivnijih poslovnih banaka u korištenju linija Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) te je njezin udio u tom segmentu veći u odnosu na tržišni udio banke općenito.
Individualan pristup u poslovanju Individualni pristup kojeg Erste banka primjenjuje u svom poslovanju doprinosi još kvalitetnijem odnosu s klijentom, višoj razini povjerenja te istodobno uspješnijem poslovanju klijenta. Erste banka ima za cilj sa svojim klijentima poslovati dugoročno i ponuditi im visokokvalitetnu bankarsku uslugu i proizvode prilagođene upravo njihovim potrebama i željama.

sponzorirani članak
Naslovnica Hrvatska