Novosti Hrvatska

Umrla Milka Planinc, bivša premijerka Jugoslavije

Milka Planinc, bivša predsjednica Saveznog izvršnog vijeća tj. premijerka SFRJ te žena koja je deset godina bila na čelu Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske (1972.-1982.) preminula je danas u Zagrebu u 87. godini života.

Bila je jedna od najmoćnijih žena u bivšoj državi te jedina žena koja je bila premijerka jedne socijalističke zemlje.

Rodila se u Drnišu 1924., a već 1930. godine seli se s roditeljima u Split, gdje je živjela do 1947. Milka je osnovnu školu pohađala u splitskom Lučcu.

U Drugom svjetskom ratu stupila je u partizanski pokret, najprije u Hvarsko-viškom partizanskom odredu, a kasnije je bila vodni delegat, pa, sve do svršetka rata, komesar čete za vezu XI. dalmatinske brigade. Na kraju rata imala je čin poručnika.

Slamanjem Hrvatskog proljeća, Milka Planinc dolazi na čelo Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske (1972.-1982.), gdje odlučuje, na prijedlog Josipa Vrhovca, o uhićenju "proljećara.“ Prema njezinoj izjavi bili su to: Franjo Tuđman, Marko Veselica, Dražen Budiša, Šime Đodan, Vlado Gotovac, Hrvoje Šošić i još nekoliko osoba.

Godine 1977. protiv nje je unutarpartijske intrige vodio Josip Vrhovec, no zaštitio ju je sam Josip Broz Tito.

Bila je predsjednica Saveznog izvršnog vijeća Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 16. svibnja 1982. do 15. svibnja 1986.. Za njenog mandata je donesen Dugoročni program ekonomske stabilizacije.

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović uputio je poruku sućuti obitelji hrvatske političarke Milke Planinc.

"Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti poštovane Milke Planinc. Svojim sudjelovanjem u antifašističkoj borbi i zalaganjem za ideale socijalne pravde zadužila je Hrvatsku i zaslužila poštovanje", stoji u poruci sućuti predsjednika Josipovića.

JL
Naslovnica Hrvatska
Page 1 of 11FirstPrevious[1]2345678910Last