Novosti BiH

na prijedlog agencije za sigurnost hrane

Usvojeni pravilnici u području prehrane

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, Vijeće ministara BiH na svojoj je posljednjoj sjednici usvojilo niz pravilnika u području prehrane kojima se štite interesi potrošača i proizvođača i koji će potrošačima omogućiti veći uvid u sastav i izbor hrane koju kupuju i uporabljuju.

Usvojeni su Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju upakirane hrane, Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakirane hrane, Pravilnik o uvjetima uporabe prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj za ljudsku prehranu, Pravilnik u uporabi boja u hrani, Pravilnik o uporabi zaslađivača/sladila u hrani, Pravilnik o uporabi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača/sladila u hrani, Pravilnik o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodima, te Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima.

Donošenjem ovih pravilnika BiH se prilagođava standardima koje je propisala Europska unija i koji su već odavno usvojeni u zemljama u okruženju. Poražavajuća je činjenica da su sve do sada u BiH vrijedili pravilnici o reguliranju hrane koji su preuzeti od bivše SFRJ i da sve ove godine nisu mijenjani.

Zato ne začuđuje činjenica što se kroz sve protekle godine u BiH moglo uvoziti sve i svašta, pa i ozračena pšenica, kancerogeno ulje, zaražene jabuke i jagode itd.

stanislava marić

Naslovnica BiH