Kultura Kultura

Odlazak akademika

Istaknuti hrvatski jezikoslovac Marko Samardžija preminuo u 72. godini

Odlazak akademika

Istaknuti jezikoslovac akademik Marko Samardžija preminuo je u utorak u Zagrebu u 72. godini.

Rođen 1947. u Vođincima kod Vinkovaca, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti te filozofije. Od 1973. godine radi na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik, najprije kao asistent, a od 1998. kao redoviti profesor.

Bio je predstojnik Katedre za hrvatski standardni jezik i pročelnik Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Umirovljen je 2017. Za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u Razredu za filološke znanosti, izabran je 2018., kada je postao i voditelj Zavoda za lingvistička istraživanja HAZU.

Akademik Marko Samardžija bio je autor, urednik i priređivač oko 30 znanstveno-stručnih radova o sintaksi, leksikologiji i povijesti hrvatskoga standardnog jezika. Autor je knjiga "Ljudevit Jonke" (1990.), "Hrvatski jezik u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj" (1993.), Filološki portreti (1993.) i drugih kao i srednjoškolskih udžbenika.

Kao lektor i profesor nekoliko je akdemskih godina gostovao na Sveučilištu u Kölnu, bio je gost profesor na Visokoj pedagoškoj školi u Szombathelyu, na Sveučilištu u Mostaru (od 1995. do 2003.) i na Sveučilištu u Pečuhu te gost predavač na sveučilištima u Budimpešti, Katowicama, Ljubljani, Poznanju, Varšavi i Skoplju.

Bio je sudionik međunarodnih slavističkih kongresa u Bratislavi, Krakovu, Ljubljani, Ohridu i Minsku, kao i hrvatskih slavističkih kongresa u Puli, Osijeku, Zadru, Varaždinu te u Vukovaru i Vinkovcima.

Od 1995. bio je član Međunarodne komisije za slavenske književne/standardne jezike i Međunarodnog slavističkoga komiteta i član Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika.

Naslovnica Kultura