Dalmacija Split

Radi se na izradi projektne dokumentacije i dozvolama za prometnice

Kila: 989 prijava za POS

Radi se na izradi projektne dokumentacije i dozvolama za prometnice

Do sada je obrađeno više od 70 posto zaprimljenih zahtjeva, a više od pola je u potpunosti kompletirano dokumentacijom - kazala je Zrinka Bušić, voditeljica projekta POS

Već duže vrijeme nema niti riječi što je sa stanovima POS-a koji bi se gradili na Kili na zemljištu Konstrukora i IGH koji su osnivači tvrtke “Kila” – potužili su se neki građeni koji su zainteresirani za kupnju stana iz društveno poticajne stanogradnje, a zbog čega je i udruga ST-POS tražila prijem kod nadležnih službi Grada i još uvijek čekaju poziv. Naime, kako doznajemo, još nije potpisan ugovor sa tvrtkom “Kila” radi zemljišta.

Di je ugovor?

- Grad je zainteresiran da u POS-u bude svih 600 stanova u sedam objekta, koliko se najviše na toj lokaciji može izgraditi. No, konačan broj će naravno biti utvrđen dogovorom sa APN-om i tvrtkom Kila. Potrebno je dakako napraviti detaljan predinvesticijski program o kojem će ovisiti konačna odluka – kazala je Zrinka Bušić, voditeljica projekta POS u Gradu Splitu.

Grad intenzivno radi na izradi projektne dokumentacije i ishođenju potrebnih dozvola za pristupne prometnice na Kili s pripadajućom komunalnom infrastrukturom čija je realizacija preduvjet za izgradnju na tom području – doznajemo od Zrinke Bušić.

Također, od listopada prošle godine Stručna služba Grada obrađuje zaprimljene zahtjeve građana, a takvih je 989. Za svaki zahtjev se pojedinačno utvrđuje koja dokumentacija nedostaje, te se kandidati pojedinačno svakodnevno pozivaju da ih dostave. Provjerava se i vjerodostojnost priložene dokumentacije.

Kompletirane prijave

- Do sada je obrađeno više od 70 posto zaprimljenih zahtjeva, a više od pola je u potpunosti kompletirano dokumentacijom. Grad ulaže sve napore da prijedlog liste bude objavljen što prije - kazala je voditeljica projekta POS u Gradu Splitu.

Kada se obrade sve kompletirane prijave, tada će se bodovanjem kriterija utvrditi konačna lista reda prvenstva koja će se dostaviti APN-u radi prodaje stanova. Kada započne izgradnja, APN će pozvati kupce na prezentaciju Programa društveno poticane stanogradnje.

Prema listi prvenstva vršit će se odabir stanova te se tada određuje rok za provjeru kreditne sposobnosti kandidata koji kupuju stan obročnim načinom plaćanja.

 Tanja GATTIN ZEBIĆ

Pratimo interese

Što se tiče ostalih zemljišta za POS, za svaku potencijalnu lokaciju Grad će napraviti analizu mogućnosti izgradnje, prostornu i financijsku, te će pratiti interese građana za kupnju stanova – kazala je Zrinka Bušić.

 

Naslovnica Split
Page 1 of 2FirstPrevious[1]2Last