Dalmacija Split

Priče iz palače by Sandi Vidulić: najmanji Sveti Martin

Snimio: M. Strmotić
U srijedu je Sv. Martin. Na sjeveru Hrvatske to zovu Martinje, krste mošt i dobro piju. A u Splitu se samo na Sv. Martina može vidjeti istoimenu crkvicu iznad Zlatnih vrata Dioklecijanove palače.

Velika željezna rešetka što se spuštala u slučaju napada na Palaču u srednjem vijeku je uklonjena, a prostor stražarnice posvećen je svecu koji je kao vojnik mačem odrezao dio svog plašta da bi ga darovao prosjaku. U Hrvatskoj ima oko 150 crkava posvećenih sv. Martinu, no ova je uvjerljivo najmanja.

Značajna je po tome što, kao jedina crkva u Dalmaciji, ima sačuvanu ranoromaničku kamenu oltarnu pregradu; nju je radila klesarska radionica iz Splita sredinom XI. stoljeća. Elegantna pregrada koja je odvajala oltar od prostora za vjernike spada u važnije komade naše baštine. Izrađena je u mramoru, kao i likovni ukrasi na njoj - vitice, lozice i grifoni. Crkva sv. Martina javlja se u 6. stoljeću kada se stražarnice i kule u Palači pretvaraju u crkve.

Tako se stražarnica iznad Željeznih vrata posvećuje još jednom vojniku, sv. Teodoru (poslije se naziva Gospa od Zvonika). U Srebrnim vratima bile su crkvice sv. Apolinara i sv. Leonarda, a u sjeverozapadnoj kuli crkva sv. Petra. Neki kažu da su ovi sveci bili važni u vrijeme kad je Splitom vladao Bizant.

Drugi misle da je sv. Martin u Palači dokaz da je ona u antici bila radionica tekstila jer je ovaj svetac zaštitnik tekstilnih radnika. Budući da se na Martinje pije novo vino, možda je crkvica sv. Martina i “dokaz“ da se u Palači dobro pilo.

sandi vidulić

Naslovnica Split