Dalmacija Split

gradska blagajna

Vrlo čudna praksa u Banovini: Oparine savjetnike plaća Služba za gospodarenje imovinom

gradska blagajna

Kako neslužbeno doznajemo, trojicu savjetnika splitskoga gradonačelnika Andre Krstulovića Opare ne plaća Ured Grada, nego ih se plaća iz stavke "rashodi za usluge" Odjela za tehničko održavanje i rukovanje imovinom, Službe za gospodarenje gradskom imovinom.

Za te "rashode" i gradonačelnikove savjetnike, u 2018. godini bilo je predviđeno 3,66 milijuna kuna, ali su rebalansom proračuna za tu godinu dobili još 1,12 milijuna kuna, što je ukupno iznosilo nešto više od 4,79 milijuna kuna, dok je za 2019. godinu za rashode za usluge predviđeno 4,38 milijuna kuna.

Da stvar bude neobičnija, ovakvo plaćanje savjetnika provodi se negdje od kolovoza 2017. godine. Prema neslužbenim informacijama, pročelnik Službe za gospodarenje gradskom imovinom Ivan Leko, koji de facto isplaćuje savjetnike i ne zna da to radi jer ne potpisuje njihove isplate, za ovo je doznao tek nedavno. Inače, pod stavkom "rashodi za usluge" Služba za gospodarenje gradskom imovinom trebala bi plaćati usluge kao što su seljenje namještaja iz kancelarija, plaćanje deložacija, sudskih vještaka, procjene vrijednosti nekretnina...

Dizanje ruke

Dakle, onog trenutka kada su gradski vijećnici glasovali o proračunu i odobravali sredstva za taj proračun digli su ruku i za sredstva Službe za gospodarenje gradskom imovinom, naravno, računajući da će se iz ove stavke plaćati ono što je iz djelokruga Službe. Vijećnici nisu znali da će se preko te stavke plaćati savjetnici gradonačelnika.

Oni su mjesečno u eri Ive Baldasara primali 10 tisuća kuna, taj su iznos nastavili dobivati i od Krstulovića Opare, ali im je ta naknada u svibnju 2018. povećana na 12,5 tisuća kuna neto, i to zbog materijalnih troškova, kao što je benzin.

Kada im je povećana naknada, savjetnici su se u medijima "pohvalili" kako rade do kasno u noć, da su stalno na mobitelu, na WhatsAppu i u stalnom kontaktu.

Zašto Služba za gospodarenje gradskom imovinom plaća savjetnike, a to ne radi Ured Grada?

Ako su troškovi za zaposlene na Uredu Grada, a jesu, potpuno je nelogično da se troškovi savjetnika vode preko Službe za gospodarenje imovinom, koja s time ne bi trebala imati nikakve veze. Jer savjetnici gradonačelnika i svi drugi po ugovoru o djelu su indirektno "djelatnici" Grada i ni u jednom slučaju nisu gradska imovina.

Šok i nevjerica

S ovim nije bio upoznat ni Jakov Prkić, vijećnik stranke Pametno.

– U šoku sam i ne mogu vjerovati. Sramota je da na ovaj način gradonačelnik nastoji prikriti ogromne troškove svojih savjetnika. Očigledno nas se želi knjigovodstvenim manipulacijama zavarati, kako bi se lažno prikazala štedljivost njegova ureda – kaže Prkić.

Naime, u službenom glasniku Grada Splita nigdje ne piše da se Služba za gospodarenje gradskom imovinom bavi isplatom savjetnika splitskoga gradonačelnika.

Za izjavu smo zamolili i Igora Stanišića, predsjednika Gradskog vijeća grada Splita.

– Meni je to prvi glas, ja za to nisam znao, ali nije sporno pravo splitskoga gradonačelnika da ima savjetnike i da oni imaju pravo na plaću, ali se to mora onda i plaćati iz Ureda Grada, a ne iz nekih drugih službi – rekao je Stanišić.


Pročelnik Dragan Brtan: Na isti se način plaćalo i u mandatima bivših gradonačelnika

Upravna tijela i službe Grada Splita obavljaju upravne i druge stručne poslove za potrebe gradonačelnika. Pročelnici dostavljaju prijedloge proračuna za svoje službe gradonačelniku preko Odjela za financije, koji sve prijedloge objedinjuje u ukupni proračun Grada, koji gradonačelnik dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje. Nakon toga pročelnici su odgovorni za namjensko trošenje sredstava. Sve je to u skladu sa zakonom, pojašnjava Dragan Brtan, pročelnik gradske Službe za financiranje.

– Troškovi savjetnika gradonačelnika nikada se nisu isplaćivali iz Ureda Grada, o čemu svjedoči i praksa u mandatima prethodnih gradonačelnika. Prije je to bilo u okviru Službe zajedničkih poslova, preko koje su se računovodstveno evidentirali svi materijalni troškovi upravnih tijela. Služba za gospodarenje gradskom imovinom je preuzela dio poslova od bivše Službe zajedničkih poslova, pa time i brigu oko svih materijalnih troškova Grada. Materijalni troškovi obuhvaćaju sve zajedničke troškove Grada, poput uredskog materijala, električne energije, službene i radne odjeće, usluge telefona, interneta, troškova poštarine, tiska, opskrbe vodom, raznih najamnina, svi zaključeni ugovori o djelu, usluge agencija i student-servisa, grafičke i tiskarske usluge... – navodi Brtan.

Savjetnici gradonačelnika, a tako je to bilo i prije, navodi Brtan, angažiraju se ugovorom o djelu i zbog toga se, u skladu s odredbama proračunskog računovodstva, navedeni troškovi i evidentiraju u okviru stavke "materijalni troškovi upravnih tijela".

Naslovnica Split