Dalmacija Split

Grad odobrio cjenik

'Čistoća' u siječnju šalje nove uplatnice, istražili smo koliko ćemo plaćati prikupljanje i prijevoz otpada, mnogi neće biti zadovoljni novim iznosima na računu

Grad odobrio cjenik

Svi korisnici "Čistoćinih" usluga na području Splita od idućeg mjeseca dobit će nove račune za prikupljanje, prijevoz i odlaganje komunalnog otpada sukladno novim propisima - Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

Grad Split, koji je "Čistoći" dao suglasnost na predloženi novi cjenik usluge prikupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog otpada, odlučio se na način obračuna koji kao kriterije za određivanje cijene navodi volumen uličnih ili kućnih spremnika, broj njihovih pražnjenja tijekom tjedna i broj članova pojedinog kućanstava.

Ono što naše sugrađane sigurno najviše zanima je odgovor na pitanje hoće li nove cijene odvoženja smeća biti veće od dosadašnjih. Ako je suditi po spomenutim mjerilima, nekima će se mjesečni račun koji plaćaju "Čistoći" smanjiti, dijelu korisnika će se povećati, a velikoj većini će na uplatnicama ostati uglavnom isti iznosi kao i sada.

- Nastojali smo da cijene većini naših sugrađana ostanu na razini dosadašnjih, uzevši prosječnu dosadašnju cijenu po kućanstvu koja je iznosila 33,50 kuna s PDV-om. Budući da se sada prelazi na obračun po volumenu uz kriterije broja članova kućanstva i broja pražnjenja spremnika, jasno je da će oni koji imaju više članova obitelji i veći broj odvoza plaćati više, dok će domaćinstva koja imaju manji broj članova i odvoza dobivati manje iznose na računima - pojašnjava Miroslav Delić, direktor "Čistoće", i napominje kako je ova komunalna tvrtka i s novim načinom obračuna po pitanju cijena najjeftinija od svih gradova u Hrvatskoj, gdje se iznosi mjesečnih računa u nekim sredinama kreću od 70 do 150 kuna!

Primjerice, tročlanoj obitelji kojoj se smeće odvozi triput tjedno cijena će ostati otprilike ista kao što je bila i do sada. Nove uplatnice koje će za nešto više od mjesec dana stići na adrese naših sugrađana sastojat će se od dva dijela - fiksnog i varijabilnog.

Fiksni se odnosi na troškove održavanja sustava i svima su isti, dok se varijabilni sastoji od podataka o broju članova kućanstava (koji određuje udio u spremniku) i jedinične cijene pražnjenja. Konačna cijena koju će građani plaćati uključivat će obje stavke, a u iznos će biti uključeno i odvojeno prikupljanje plastike, papira i svega onoga što se može reciklirati, kao i prikupljanje i odvoz glomaznog otpada.

Primjerice, jednočlano kućanstvo s područja na kojem se smeće odvozi triput tjedno ubuduće će plaćati 31,39 kuna (s PDV-om), dok će na uplatnici za obitelj sa četiri člana, s takvim ritmom odvoženja otpada, biti iznos od 37,41 kunu. Jednočlano domaćinstvo smješteno u ulici gdje se škovace otpremaju šest puta tjedno u siječnju će dobiti račun na 33,39 kuna, dok će četveročlano kućanstvo s istog područja pruženu uslugu plaćati 45,45 kuna.

Naslovnica Split