Dalmacija Split

POS-ovi stanovi u Splitu na Kili: gradnja počinje krajem godine

Gradnja oko 200 POS-ovih stanova u Splitu na predjelu Kila mogla bi započeti krajem godine, najavio je splitski gradonačelnik Ivan Kuret u petak. Najviša cijena četvornog metra POS-ovog stana prema zakonu je 1.109,37 eura.

- Ciljana skupina su nam mlade, višečlane i visokoobrazovane obitelji, naglasio je gradonačelnik Kuret.

Grad Split će objaviti natječaj za listu reda prvenstva za kupnju stanova najkasnije za dva tjedna, a Poglavarstvo je u petak usvojilo pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva.

Prvih 30 dana natječaj bit će anketni na način da će se građani prijaviti za kupnju stana, te će anketnoj listi prvenstva vidjeti na kojem su mjestu i koliki su im izgledi za kupnju stana. Sljedećih 30 dana će zainteresirani kupci, koji smatraju da će biti na konačnoj listi prvenstva, priložiti potrebnu dokumentaciju.

Zemlja na Kili na kojoj će se graditi POS-ovi stanovi u vlasništvu je Konstruktora i IGH, a APN je već izrazio spremnost za kupnju trećine toga zemljišta dok je Grad Generalnim urbanističkim planom namijenio dio tog zemljišta POS-u.

- POS-u je namijenjeno 20.000 metara četvornih nadzemnih površina od 66.000 koliko će se ukupno podići na površini od 34.000 kvadrata a točan broj stanova utvrdit će se prema potrebama onih koji budu prvi na listi - rekao je Branko Poljanić, član Poglavarstva zadužen za urbanizam.

Arhitektonsko rješenje će izraditi Ante Kuzmanić čiji je rad pobijedio na natječaju. Kuzmanić će utvrditi dijelove parcele na kojima će se graditi POS-ovi stanovi jer oni ne mogu biti u istoj zgradi u kojoj su stanovi za komercijalnu prodaju, dodao je Poljanić.

Do sada su u Splitu podignuta i useljena ukupno 384 POS-ova stana i to na predjelu Brodarica, a na tadašnjoj listi reda prvenstva bilo je oko 1400 obitelji.

Duška Čolović / EPEHA

Naslovnica Split
Page 1 of 2FirstPrevious[1]2Last