Dalmacija Split

ispiranje  

Čišćenje Firula: Vlada šalje specijalce u bolnice

ispiranje         

Splitska bolnička dugovanja protežu se kroz desetak godina / FOTO: Duje Klarić / Cropix

Odlukom hrvatske Vlade, u svim kliničkim bolničkim centrima (KBC-ovima), kliničkim bolnicama, a zatim i u županijskim bolnicama bit će postavljeni sanacijski upravitelji, koji će zajedno sa sanacijskim vijećima pokušati sanirati postojeće dugove tih zdravstvenih ustanova.

- Njihova prvenstvena zadaća bit će financijska sanacija bolnica. Kada će sanacijski upravitelji “preuzeti dužnosti” ja to ne znam, to je također u okviru odluka hrvatske Vlade - kazao nam je dr. Marijan Cesarik, zamijenik ministra zdravlja i predsjednik Upravnog Vijeća KBC-a Split.

Ujedno nas je zanimalo tko će komu biti nadređen u novim okolnostima pri upravljanju bolnicom, odnosno hoće li će postojeći bolnički ravnatelji moći raditi samostalno i donositi odluke (u Splitu dr. Darko Duplančić) ili će “glavnu riječ” voditi sanacijski upravitelji. - To će biti regulirano odlukom Vlade i tada će se znati “tko vodi glavnu riječ” unutar bolnica - rekao nam je dr. Cesarik, ne otkrivajući previše što će se događati.

Rashodi

Tako će i splitski KBC dobiti sanacijskog upravitelja, i to zbog duga od 286 milijuna kuna (37,9 milijuna eura).

- Prema podacima koje sam dobio od financijske službe KBC-a Split, to je kumulirani manjak prihoda nad rashodima iskazan na kraju 2012. godine (za sve godine prije 2012. godine uključujući i prošlu godinu). Naravno, u taj je dug uračunat i onaj nastao u 2012. godini, a koji iznosi 28 milijuna kuna.

Najveći manjak prihoda nad rashodima zabilježen je u 2002. godini, kad je za proračunske korisnike (što su i bolnice) promijenjen računovodstveni način iskazivanja rashoda, pa je za tu godinu iskazano 139 milijuna kuna manjka. To znači da se rashodi iskazuju na temelju nastanka događaja, neovisno o tome kad je obavljeno ili kada će biti obavljeno plaćanje, a do 2002. godine rashod se iskazivao na temelju plaćenih računa - rekao nam je ravnatelj Duplančić.

Najveća dugovanja splitskog KBC-a nastala su prema dobavljačima lijekova, medicinskog materijala, prehrambenih artikala i drugih raznih usluga. Drugim riječima, splitska bolnica je do sada, u više proteklih godina, nabavljala više roba i usluga negoli je imala prihoda.

Valja napomenuti da najmanje krivnje za to snosi sadašnje ravnateljstvo KBC-a koje je na funkciju došlo u lipnju prošle godine, kada je dug za 2012. iznosio oko 35 milijuna kuna, a oni su ga do kraja prosinca uspjeli smanjiti na 28 milijuna kuna.

Ivica Marković


Naslovnica Split