Dalmacija Split županija

U povodu obljetnice

Prvi Štambuk doselio se u Selca prije 300 godina

U povodu obljetnice

Msgr. Slobodan Štambuk, dr. Drago Štambuk i karikaturist Davor Štambuk poznatiji su članovi Štambuka s Brača

U povodu tristote obljetnice dolaska prvog Štambuka u Selca u subotu će se u tom bračkom mjestu održati cjelodnevni sabor Štambuka. Na tu svečanost udruga “Štambuk” pozvala je sve pripadnike obitelji Štambuk i “dionike njene po družbi il izboru”.

Za Štambuke su Selca bila ishodišno gnijezdo iz kojeg su se proširili Lijepom našom, dalje po Europi i u prekomorske daleke zemlje. Prvi Štambuk koji je stigao u Selca iz glavnog češkoga grada Praga bio je imenom Antonio, Antun/Ante. U sačuvanim zapisima stoji: “mistro Antonio Standelpergher detto Stambucco de Andrea della citta da Praga”.

Vrsni kamenoklesari

Došao je preko Venecije kao veslač na venecijanskoj generalskoj galiji. U Mlecima je bio lišen slobode, iz razloga nepoznatih, a 10. siječnja 1713. godine prema obostrano, dragovoljno potpisanom ugovoru uvjetno ga je oslobodio selački posjednik Mateo Petrov Niseteo (Mate Nižetić) otkupivši ga za 578 lira, tako da majstor Antun, na koncu, svoju slobodu zasluži trogodišnim zidanjem palača i domova na Braču jer je bio vrhunski kamenoklesar i graditelj.

Zaslužan je za preporod branja i obrade kamena na otoku. Svoje znanje i vještinu prenio je brojnim potomcima i mještanima pa su Selčani, daleko iznad granica Hrvatske, poznati kao vrsni kamenoklesari i graditelji. Klesarsku djelatnost digoše na razinu umjetnosti, a “slipom fugom” ostvarili su neviđenu sljubljenost fasade tako da kamen bez ikakvog vezivanja izravno ljubi drugi kamen.

“Želja nam je okupiti što veći broj članova naše obitelji i onih koji su Štambuci podrijetlom, u bilo kojoj generaciji iz domovine i svijeta.

Naša trajna zadaća ostaje istraživanje povijesti obitelji, rad na rodoslovlju, čuvanje uspomene na pojedince i njihova djela, osobito ona ostvarena u kamenu”, pojasnio je Dario Štambuk, predsjednik Udruge “Štambuk-Selca”.

Za ovu vrijednu obljetnicu bit će predstavljeno rodoslovlje Štambuk kao i knjižnica pod nazivom “Štambuk 300”. Održat će se i predavanje o znamenitim Štambucima u 19. i 20 stoljeću, a predstavit će se i knjiga karikatura Davora Štambuka pod nazivom “101 Štambuk” te karikature “Lišo, bez punta”.

Svečanost će u subotu u 10 sati početi svetom misom u župnoj crkvi Krista Kralja koju će predvoditi, još jedan Štambuk, i to biskup hvarsko-brački-viški msgr. Slobodan, selačke gore list. Nakon svete mise, ispred župne crkve, uslijedit će zajednička fotografija svih nazočnih Štambuka i članova njihove obitelji.

U 11.30 otkrit će se spomen-ploča u povodu 300 godina dolaska Štambuka u Selca, a u večernjim satima na rasporedu je zajedničko druženje, uz pjesmu i ples. “Bez Selaca nema Štambuka, kao ni bez Štambuka - Selaca”, kazao je, uoči proslave, dr. Drago Štambuk, pjesnik, liječnik i hrvatski diplomat.

ivica radić

Naslovnica Split županija