Dalmacija Split županija

UJOLI SMO VELIKU BEŠTIJU Komižanin u ZERP-u izvukao nešto slično bušilici za bunare

Nešto slično bušilici za bunare našao je komiški ribar Jurica Jončić 21 nautičku milju južno od Komiže, točnije u ZERP-u kako pluta.

Alarmirao je sve nadležne, te ju je privezao za svoj brod i u teglu odvuka do Komiže.

Iako mu je debeli konop stalno pucao, ipak je napravio par milja i u međuvremenu nazvao Franu Martinisa, komiškog ribara, koji mu je došao u pomoć.

- Ujoli smo veliku beštiju, izbjegli smo moguće nezgode na more, i to je dosta - rekli su nam.


                                                               TEKST I FOTO: Igor Bjažević-LULA

Naslovnica Split županija