Hrvatskanema zastare potraživanja

Prvorazredna presuda: banka dužniku iz kunskog kredita mora vratiti čak 76 tisuća kuna

Piše Ljubica Vuko
Pobuna Udruge 'Franak' išla je na ruku i dužnicima u kunama i eurima

OTP banka mora vratiti 76 tisuća kuna preplaćenih kamata uz pripadajuće zatezne kamate jednome dužniku iz kunskoga kredita, presudio je Općinski sud u Zadru u prvostupanjskoj presudi.

Iz Udruge "Franak", koja je došla u posjed te izuzetno važne prvostupanjske presude, napominju kako je zadarski Općinski sud utvrdio da nema zastare potraživanja, da se kolektivni "slučaj franak" odnosi i na kunske kredite kada je riječ o nepoštenim kamatnim stopama, te da se i na kunske kredite odnosi odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske (Rev 2245/17-2) od 20. ožujka 2018. kojom je utvrđeno da je kolektivnom tužbom zastara prekinuta i za sve privatne tužbe koje se pokreću na temelju kolektivne sudske presude.

Sutkinja u predmetu je bila Jadranka Nižić-Peroš, a zastupnik tužitelja bio je splitski odvjetnik Srđan Kalebota.

Kako doznajemo, Zadranin koji je tužbu podigao u ožujku ove godine, uzeo je 2008. godine kod OTP banke stambeni kredit u kunama u iznosu nešto većem od milijun kuna s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom.

Kako nam je kazao odvjetnik Kalebota, početna kamatna stopa bila je 5,49 posto i banka ju je povećavala u više navrata do maksimalnih 6,75 posto.

Tužba se odnosila na razdoblje od odobrenja kunskog kredita do 1. siječnja 2016., a sud je utvrdio da je potrošač u tom razdoblju oštećen za 76 tisuća kuna preplaćenih kamata. Na pravomoćnost presude treba još pričekati jer je očekivati da će uslijediti žalba tuženika.

Pozitivna vijest za potrošače, kako kazuje i odvjetnik Kalebota, jest što je "slučaj franak" potaknuo na rješavanje i problema ljudi koji su kredite uzimali u drugim valutama, a ne samo u "švicarcima". To potvrđuje i ova zadarska presuda, a to naglašavaju i u Udruzi "Franak".

– To je još jedna od presuda za kunske kredite u kojima sudovi prihvaćaju da se kolektivna presuda u "slučaju franak" odnosi u kamatnome dijelu i na kunske, a time i na kredite u eurima – ističu u Udruzi "Franak", i to potkrepljuju podacima iz pravorijeka kolektivne presude Visokoga trgovačka suda Pž-6632/17, gdje na stranici 44. na kraju trećega pasusa nedvojbeno piše:

"Odredba prema kojoj je ugovorna kamata promjenjiva prema odluci banke već je utvrđena nepoštenom, odnosno ništetnom, i to u svim ugovorima o potrošačkom kreditiranju, a ne samo u ugovorima s valutnom klauzulom u švicarskim francima."

– Nekoliko presuda koje su za euro i kunske kredite donesene upravo na takav način da se ne prihvaća prigovor zastare te se smatra da je zastara prekinuta podizanjem kolektivne tužbe, daje nam za pravo nadati se da će i Vrhovni sud RH konačno donijeti takvu odluku i po nekoj od revizija iz tužbi za preplaćene kamate u kunskim i euro kreditima, što će donijeti pravnu sigurnost i za tužitelje koji su ugovarali euro i kunske kredite, a banke su im nepošteno povećavale kamatne stope. Opreza radi, moramo napomenuti da sve do odluke VSRH o tome mi ne možemo ništa tvrditi sa sigurnošću – poručuju iz Udruge "Franak".

Banka zasad na ovu presudu nema komentara. "Ne možemo komentirati nepravomoćnu presudu", odgovorili su na naš upit iz OTP-a.

 

#KREDITI#OTP BANKA