Splittko živi u paralelnom svemiru?

Arhitekt iz afere 'Harmony' pušten iz pritvora, tvrdi da nije napravio ništa protivno zakonu; Za USKOK-ove dokaze ne mari ni Ministarstvo graditeljstva: Dozvola za hotel je uredna

Piše Vladimir Urukalo
Arhitekt Damir Rako: Smatram da nisam napravio ništa što je na bilo koji način protivno zakonu. No, ostavljam nadležnim institucijama da o tome odluče

Nakon što su u četvrtak službenici PNUSKOK-a uhitili i priveli na ispitivanje četiri osobe u nastavku istrage slučaja "Villa Harmony" na splitskim Bačvicama, troje od njih je tijekom petka privedeno na ispitivanje u prostorije USKOK-a, nakon čega su pušteni da se brani sa slobode. USKOK nije ni tražio istražni zatvor protiv osumnjičenih.

Afera 'Harmony': uhićen poznati splitski arhitekt, šefovi iz Banovine i Geodetske uprave te djelatnica Katastra; Sumnjiče se da su 'sredili' građevinsku dozvolu za luksuzni hotel na Bačvicama

– Točno je da sam bio na razgovoru u prostorijama PNUSKOK-a vezano uz "Villu Harmony". Nakon razgovora s istražiteljima pušten sam u petak ujutro na slobodu. Ne mogu govoriti o detaljima istrage, no smatram da nisam napravio ništa što je na bilo koji način protivno zakonu. No, ostavljam nadležnim institucijama da o tome odluče – poručio je arhitekt Damir Rako preko svog odvjetnika Željka Gulišije.

Osim njega, istražitelji PNUSKOK-a uhitili su i Ladu Pocrnić Mladinić, voditeljicu Odsjeka za graditeljstvo Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita, zatim Antu Duvančića, voditelja Odjela za katastarske programe i geodetske poslove Državne geodetske uprave u Splitu, kao i djelatnicu Katastra Katu Boban.

Pozitivno mišljenje

Prije pola godine USKOK je pokrenuo istragu protiv Zorana Sikirice, člana uprave tvrtke "Špinut" d.o.o., koja je investitor hotela, načelnika Samostalnog sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva Josipa Bienenfelda, zaposlenika splitske tvrtke "Špinut" Borislava Bašića i Željka Korice, bivšeg inspektora u Ministarstvu graditeljstva, koji je u vrijeme uhićenja bio pomoćnik direktora Sektora razvoja i investicija u Janafu. USKOK sumnjiči Sikiricu i Bašića da su za dobivanje pozitivnog mišljenja Ministarstva graditeljstva potrebnog zbog izmjene građevinske dozvole hotela dogovorili preko Korice dati 660 eura mita Bienenfeldu.

USKOK je jučer objavio opširno priopćenje o proširenju istrage u kojem se, bez navođenja identiteta, navodi da se osnovano sumnja da je u razdoblju od 21. prosinca 2015. do 14. travnja 2016. godine Lada Pocrnić Mladinić, kao voditeljica Odsjeka za graditeljstvo Grada Splita, na traženje Sikirice i Bašića da se tvrtki "Špinut" izda građevinska dozvola za izgradnju hotela veće površine od one koja se stvarno može izgraditi na postojećoj površini zemljišne čestice, postupila protivno Zakonu o gradnji, GUP-u grada Splita i Zaključku gradonačelnika kojim je prihvaćen glavni projekt za izgradnju tog hotela.

– Iako je petookrivljena izvršila očevid i utvrdila da je granična nekretnina na zapadu čestice državna cesta te se njezina površina ne može koristiti za izračun koeficijenta iskorištenosti građevinske čestice, izdala je građevinsku dozvolu kojom je investitoru pribavila korist od najmanje 181.440 eura, i to u vidu prava izgradnje hotela veće površine i katnosti – navodi USKOK.

Nadalje ističu kako se sumnja da su Duvančić, kao voditelj Odjela za katastarske programe i geodetske poslove, Područnog ureda za katastar Split, Državne geodetske uprave te Boban kao viša upravna savjetnica istog Područnog ureda za katastar, mimo protokola od Bašića preuzimali zahtjeve za formiranje građevinske čestice te provedbe cijepanja i spajanja zemljišta.

Lažni podaci

– Potom je šestookrivljeni u prijavnim listovima parcelacije za katastar i zemljišnik u tablicama precrtavao postojeće podatke i upisivao nove te ih ovjeravao svojim potpisom i unosio u aplikaciju Zajedničkog informacijskog sustava Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa, kako bi se na osnovi tih podataka, bez izmjene geodetskog projekta i građevinske dozvole, formirala građevna čestica. Na temelju tako izmijenjenih podataka, sedmookrivljena je donosila rješenja o promjeni podataka u katastarskom operatu i dostavljala ih na provedbu Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Splitu – navode u USKOK-u.
Osim toga, osnovano se sumnja da je, tijekom studenoga 2015. godine, u Splitu, Rako postupio protivno Zakonu o gradnji te izdao i svojim potpisom i pečatom glavnog projektanta ovjerio izjave o sukladnosti glavnog projekta sa zakonima i GUP-om Splita.

– Na temelju takvog glavnog projekta izdana je građevinska dozvola, čime je omogućena izgradnja hotela veće površine i katnosti od one koju bi se moglo izgraditi na stvarnoj površini zemljišne čestice – zaključuju iz USKOK-a.

Zanimljiv odgovor dobili smo iz Ministarstva graditeljstva, koje je potvrdilo da je 24. rujna 2019. godine prema Gradu Splitu otpremljeno novo mišljenje iz Ministarstva koje je također pozitivno, isto kao i ono Bienenfeldovo za koje je navodno uzeo mito, i bez obzira na "pripajanje" javne ceste građevinskoj parceli.

Nakon što je Općinski sud smanjio parcelu za 55 kvadrata, kako se ne bi moralo rušiti etažu hotela, zatražilo se mišljenje državnog tajnika Bienenfelda. Izmijenjena dozvola nije dobivena izravno od Grada na osnovi odredbi GUP-a, nego na osnovi mišljenja Ministarstva.

Novo mišljenje

I sad Ministarstvo u novome mišljenju praktično potvrđuje ono prvo navodeći da su izdali mišljenje za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za "Villu Harmony" povodom upita Grada Splita, a ne povodom upita investitora.

– Mišljenjem koje je izdano, vodeći računa o navodima iz upita, odnosno da se izmjene tijekom građenja koje želi učiniti investitor i radi kojih je zatražio izmjenu i dopunu građevinske dozvole odnose na promjenu broja funkcionalnih jedinica, posebne uvjete zaštite od požara, nosive konstruktivne elemente, te tlocrtnu dispoziciju zidova i tehnoloških prostorija, a sve unutar tlocrtnih i visinskih gabarita odobrenim pravomoćnom građevinskom dozvolom, a pri čemu građevinska bruto površina, katnost i visina građevine ostaju nepromijenjeni, uvažavajući učinke koje pravomoćna građevinska dozvola proizvodi, da kasnije izuzimanje dijela površine od površine već ranije formirane građevne čestice na temelju pravomoćne građevinske dozvole, do čega je došlo izvlaštenjem, nije razlog radi kojeg bi valjalo odbiti izdavanje rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole. Pri tome je u mišljenju istaknuto da je pravomoćnom građevinskom dozvolom pravomoćno priznato (neopozivo) pravo gradnje investitoru te zahtjev pravne sigurnosti nalaže da se predmetno pravo poštuje, a da pravomoćna građevinska dozvola u suštini predstavlja sastavnu imovinu investitora koja potpada pod jamstvo članka 48. stavka 1. Ustava Republika Hrvatske – navodi se u odgovoru Ministarstva graditeljstva.

Dodaju i da ono nije pravno obvezujuće, odnosno da je prvostupanjsko tijelo (Odsjeka za graditeljstvo Grada Splita – op.a.) u postupku "dužno donijeti odluku o postavljenom zahtjevu prema priloženoj dokumentaciji (glavnom projektu), a u skladu s važećim propisima".

 

#UHIćENJA# BANOVINA# BAčVICE#VILLA HARMONY# KATASTAR# PNUSKOK# GRAđEVINSKA DOZVOLA# DAMIR RAKO# UHIćENI