Novosti Hrvatska

Vidas: Kondominijem Hrvatska daje, a Slovenija dobija


Dr. Vidas i dr. Rudolf - struka protiv kondominija
Stručnjak za međunarodno pravo dr. Davor Vidas smatra da ideje o kondominiju ne mogu dati osnovu za rješenje hrvatsko-slovenskog graničnog spora na moru, jer u konkretnom slučaju nemaju oslonca ni u činjenicama ni u međunarodnom pravu, pa stoga mogu otežati izglede za rješenje spora, ali i dugoročne međusobne odnose.

U današnjoj izjavi za Hinu, Vidas je rekao da se u razmatranju ideja o kondominiju, koji je sada aktualiziran u medijima, treba suočiti s trima međusobno povezanim, temeljnim činjenicama.

"Prva temeljna činjenica jest ta da unutar Piranskog/Savudrijskog zaljeva i Hrvatska i Slovenija imaju svoje obale. Stoga bi, s obzirom na rješenje spora unutar zaljeva, one doista mogle raspravljati o raznim pojedinostima razgraničenja, pa i o kondominiju - i to zato što bi svaka od dviju država time nešto davala, ali istodobno i nešto dobivala", rekao je.

Druga je temeljna činjenica, međutim, kako je dodao, ta da se otvoreno pitanje razgraničenja teritorijalnih mora Hrvatske i Slovenije odnosi na znatno veću površinu mora izvan zaljeva nego što je ona unutar zaljeva.

Pritom napominje kako je s tim izravno vezana treća temeljna činjenica - da je cijela obala od rta Gornja Savudrija pa do najbližeg "otvorenog mora", odnosno točke 5 iz Osimskog ugovora, neprijeporno hrvatska obala. Stoga Vidas smatra da je, s obzirom na more koje se nalazi ispred te obale "bespredmetno raspravljati o kondominiju, jer bi kod toga isključivo Hrvatska nešto davala, a Slovenija isključivo nešto dobivala".

"Tamo gdje dvije zemlje imaju obalu, na moru se može raspravljati o 'kon-dominiju', a tamo gdje samo jedna zemlja ima obalu, na moru je njezin 'dominij'", ističe Vidas.

Za ljubljanski list "Dnevnik" umirovljni slovenski diplomat Peter Toš, koji je svojedobno bio supredsjedatelj mješovitoga diplomatskog povjerenstva za granicu te u više javnih nastupa podržao pristup premijera Pahora u odnosima spram Hrvatske, izjavio je u utorak kako je kondominij "najoptimalnije rješenje granice na moru između Slovenije i Hrvatske".

(H)

 

Rudolf: Slovenski prijedlog o kondominiju nije jasan

U povodu slovenskih prijedloga da se granični spor na moru između Hrvatske i Slovenije riješi kondominijem, akademik Davorin Rudolf izjavio je danas da mu taj prijedlog nije jasan, pogotovo tvrdnja da bi na taj način Slovenija dobila izlaz na otvoreno more, a Hrvatska sačuvala svoju granicu s Italijom.

Kako navodi dobra strana kondominija je što o morskome okolišu i očuvanju ribljih bogatstava u zaljevu zajednički brinu obalne države. O toj zamisli, naravno, dvije države, kako napominje, mogu razgovarati, ali to je, kako dodaje, njegovo osobno mišljenje.

Rudolf kaže da pozdravlja svaki razgovor hrvatskih i slovenskih državnika radi konačnog eliminiranja graničnog spora koji po njegovu mišljenju bezrazložno opterećuju odnose dviju zemalja te da će biti istinski sretan ako se taj spor riješi na način kako su slične sporove do sada riješile gotovo sve države u svijetu.

Međutim, kako dodaje, ne zna zbog čega su se hrvatska premijerka i slovenski premijer nakon razgovora u Trakošćanu zakleli na šutnju? "Ne moraju iznositi sve detalje razgovora, ali hrvatska i slovenska javnost imaju pravo znati osnove na kojima počiva njihov dogovor", izjavio je.

Po Rudolfovim riječima kondominij ili koimperij je naziv za područje pod zajedničkom vlašću dviju ili više država. Primjer je zaljev Fonseca na pacifičkoj obali koji pripada trima državama, Nikaragvi, Hondurasu i Salvadoru, podsjeća Rudolf, navodeći kako te države imaju uz svoju obalu pojas teritorijalnoga mora, a u ostalome dijelu zaljeva vlast je zajednička.

"Usporedba toga zaljeva sa Savudrijskim nije moguća, jer je Fonseca tzv. historijski zaljev, a Savudrijski nije. Historijski zaljev je moguć samo ako sve obale takva zaljeva pripadaju samo jednoj državi", tvrdi Rudolf, koji je bio predsjednik hrvatskog dijela zadnje Mješovite komisije za granicu.

Podsjeća kako mu je u Ljubljani 1993., kad je slovenski ministar vanjskih poslova bio Dmitrij Rupel bio predložio kondominij u Savudrijskome ili Piranskom zaljevu.

"Nakon povratka u Zagreb prenio sam tu ponudu svojoj Vladi i mi smo bili spremni ozbiljno razmotriti takvo rješenje, naravno, isključivo za Savudrijski zaljev. U Ljubljani je, međutim, došlo do promjene Vlade pa je taj prijedlog nova slovenska Vlada odbila, a kritizirao ga je i sam Rupel, koji više nije bio član Vlade", prisjetio se Rudolf.

Naslovnica Hrvatska
Page 1 of 2FirstPrevious[1]2Last