Novosti Hrvatska

66 kriterija

Po deset tisuća kuna za 500 najboljih nastavnika: pročitajte što donosi novi pravilnik o napredovanju i nagradama za prosvjetare

66 kriterija
Ministrica Blaženka Divjak predstavila je novine u školstvu

Prvi put u sustav odgoja i obrazovanja uvode se novčane godišnje nagrade najboljim učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, odgojiteljima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

Nagrade će se ubuduće tradicionalno dodjeljivati na Dan učitelja 5. listopada. Prvih 500 najboljih odgojno-obrazovnih radnika jednokratnu nagradu u iznosu od deset tisuća kuna dobit će već ove godine na međunarodni učiteljski praznik. Novosti se uvode i u sustavu napredovanja zaposlenika u odgojno-obrazovnom sustavu pa se, primjerice, uz postojeća zvanja mentora i savjetnika uvodi i treći stupanj napredovanja – izvrstan savjetnik – koji će zaposlenicima s tim zvanjem donijeti i 30 posto veću plaću.

To su samo neke od novosti koje se predlažu novim Pravilnikom o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Taj dokument koji se mijenja nakon pune 23 godine, odnosno prvi put, osim napredovanja, regulira i mogućnost nagrađivanja odgojno-obrazovnih djelatnika.

Prijedlog pravilnika u javnoj će raspravi biti idućih mjesec dana, a prema najavama ministrice obrazovanja i znanosti Blaženke Divjak, usvojen bi trebao biti na proljeće ove godine. Zanimljivo je, kako je rekla ministrica na predstavljanju u srijedu, da je novi pravilnik sastavljen u skladu s prijedlozima iz samih škola, to jest na temelju ankete na koju se odazvalo 1385 odgojno-obrazovnih djelatnika koji su sami predlagali što bi se u postojećem pravilniku trebalo izmijeniti. Njih više od 80 posto izjasnilo se za nagrađivanje najboljih na način povećanja plaća.

- Ovo je iskorak u smjeru izrade ekosustava koji njeguje izvrsnost i inovacije, omogućuje prepoznavanje i nagrađivanje najboljih, onih koji čine razliku u sustavu. Na taj način gradimo i društvo koje prepoznaje i nagrađuje izvrsne – kaže ministrica Divjak.
Prvi put napredovanje će biti omogućeno i ravnateljima, najavila je.

Kako je objasnila ministričina pomoćnica Lidija Kralj, u sustav napredovanja uvodi se osam kategorija, naspram dosadašnjih pet, te čak 66 kriterija (dosad ih je bilo 20), koji će se vrednovati ovisno o tome na kojemu je radnome mjestu kandidat zaposlen. Kandidatima za mentore, savjetnike i izvrsne savjetnike tako će se vrednovati kategorije poput organizacija i provedbe natjecanja te mentorstva učenicima, studentima i pripravnicima.

Bodove neće nositi samo mentorstva učenicima koji su osvojili neko od prva tri mjesta na natjecanjima, nego i to što su pripremali učenike za sudjelovanje na natjecanjima. Bodove će nositi i predavanja, radionice ili ogledni satovi na školskoj razini, kao i sudjelovanja na međunarodnim radionicama, osobito uvođenje inovativnih metoda u nastavi i dijeljenje primjera dobre prakse tih metoda s ostalim kolegama, te izrada digitalnih sadržaja.

Vrednovat će se i rad u stručnim vijećima, udrugama (koje će moći biti i izvan školskog sustava), objavljivanje stručnih članaka, nastavnih materijala i obrazovnih sadržaja u tiskanim ili online domaćim i međunarodnim publikacijama, kao i rad na unaprjeđenju rada škole i sustava obrazovanja (na primjer, vođenje regionalnih centara kompetentnosti ili sudjelovanja u procesu cjelovite kurikularne reforme). Kao nove kategorije koje će nositi bodove u napredovanju ističu se pripreme, sudjelovanje i vođenje projekata te online edukacija, što dosad nije ni postojalo u sustavu napredovanja.

U novo zvanje izvrsnog savjetnika, primjerice, moći će biti izabrana osoba s najmanje 15 godina staža, koja ima kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 40 sati godišnje te najmanje dva posto godišnjeg broja sati, kao i najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora ili savjetnika. Odgojno-obrazovni djelatnik koji tri puta zaredom bude izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, to zvanje će steći trajno.

Kako bi se izbjegla korupcija, a proces izbora u zvanja učinio transparentnijim, o postupku napredovanja odlučivat će osmeročlano državno povjerenstvo (plus voditelj), s time da će prethodno svakog kandidata provjeriti tročlano povjerenstvo u kojemu dva člana mogu biti, primjerice, kolege istog predmeta iz druge škole, dok će jedan član biti djelatnik Agencije za odgoj i obrazovanje.

Što se tiče (novčanog) nagrađivanja najboljih nastavnika i ravnatelja koji će dobiti godišnje nagrade, o tome će odlučivati 14-člano državno povjerenstvo (plus voditelj). Kandidati će se na javni poziv javljati sami ili će ih moći predložiti netko drugi, a trebat će postići najmanje 15 bodova iz minimalno četiri kategorije koje se vrednuju i prilikom izbora u zvanja.

Također, bodove najboljima osobito će nositi istaknuti primjeri uporabe inovativnih metoda poučavanja, javno objavljeni besplatni, otvoreni digitalni obrazovni sadržaji te znanstveni članci kojima se potiče primjena novih metoda rada, kao i rad na unaprjeđenju škole i obrazovnog sustava.

Kazna je - stagniranje

Pravilnik je predviđen za napredovanja i nagrađivanja najboljih. Oni koji rade na standardan, rutinski način neće moći napredovati – odgovorila je ministrica Divjak na upit hoće li se, osim nagrađivanja, uvesti i kažnjavanje učitelja koji ne rade dobro svoj posao.

- Nemamo pravilnik o kažnjavanju, međutim, moramo biti svjesni trenutka. Imamo sve manje učenika, zbog čega neki učitelji postaju tehnološkim viškom – upozorava Divjak, dodajući kako pravilnik ne uvodi mehanizme prema kojima će netko biti proglašen tehnološkim viškom, ali u situacijama kada postoji dilema, mogao bi se i on uzeti u obzir.

Nagrada za eksperiment

Na temelju pravilnika prvi put se uvodi i nagrađivanje učitelja i ravnatelja koji sudjeluju u eksperimentalnim programima koje provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Mjesečna nagrada bit će u postotku od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće ovisno o broju sati sudjelovanja u eksperimentalnom programu. Kretat će se od, primjerice, 6,4 posto dodatka na mjesečnu bruto plaću za 40 sati neposrednog rada s učenicima do 15 posto za vođenje škole koja sudjeluje u eksperimentalnom programu.

Napreduju i ravnatelji

Pravilnik prvi put uvodi i mogućnost napredovanja ravnatelja, od kojih se neki nakon isteka mandata vraćaju u školske klupe. Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, smatra kako se ravnatelji trenutačno ne mogu pronaći u svih 66 kriterija za napredovanja, osobito onih vezanih za mentorstva ili izrade digitalnih sadržaja, pa smatra da bi ravnatelji trebali više bodova dobiti u kategoriji unaprjeđenja škola. Napredovanja će im omogućiti veći koeficijent, a time i veću plaću, podizanje društvenog ugleda te otvoriti put profesionalizaciji rada ravnatelja, smatra Hitrec.

Naslovnica Hrvatska