Novosti Hrvatska

nema samoodrživosti

Novi zakoni donijeli strože uvjete: gase se manje turističke zajednice

nema samoodrživosti

Nakon punih 26 godina postojanja Hrvatske turističke zajednice, zakoni koji reguliraju njezin ustroj, djelokrug rada i raspodjelu sredstava turističkim zajednicama od Glavnog ureda do onih na lokalnoj razini, prvi put se u značajnoj mjeri mijenjaju kroz zakone koje je Ministarstvo turizma stavilo na javnu raspravu i predstavilo ih novinarima.

Iako su četiri bivša ministra turizma najavljivala i pripremala te zakone u namjeri da ih promijene, svaki put su oni završavali s velikim brojem primjedbi, nezadovoljnim turističkim sektorom i pobunama čelnika na lokalnim razinama, pa su bili povučeni iz procedure.

Najopsežnije promjene reforme postojećeg sustava HTZ-a, kako ih je predložilo Ministarstvo turizma, odnose se na uspostavu sustava turističkih zajednica po načelu destinacijskog menadžmenta uz naglasak na depolitizaciju, racionalizaciju i poticanje sporazumnog udruživanja, pojašnjavaju u Ministarstvu turizma.

Manje novca središnjici

Novi sustav HTZ-a napušta piramidalnu strukturu, a HTZ koji predstavlja Nacionalnu turističku organizaciju napušta brigu o turističkim zajednicama u smislu nadzora i koordinacije te fokus stavlja na promociju zemlje izvan granica RH. Predloženi Zakon o turističkoj zajednici i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o turističkoj članarini te Zakon o boravišnoj pristojbi, koji su izvorno doneseni 1991. godine, a u međuvremenu dva puta mijenjani, u novom obliku bi trebali zaživjeti u siječnja 2020. godine.

Ovisno o tome što će pokazati javna rasprava i koliko će primjedbi sektora stići na predložene zakone, ono najvažnije što Zakon o turističkim zajednicama donosi jest odredba po kojoj će se lokalne turističke zajednice ubuduće baviti razvojem proizvoda i događanja, te stvaranjem novih motiva za dolazak gostiju dok će se marketingom, strateškim planiranjem i potporama manifestacijama baviti županijske turističke zajednice, koje bi u novoj raspodjeli sredstava boravišne pristojbe trebale dobiti 5 posto više sredstava nego do sada.

Osim toga, predloženo je da se gase male turističke zajednice mjesta koje na plaće troše više od 30 posto uprihođenih sredstava i nisu financijski samoodržive. Trenutno je u Hrvatskoj 310 turističkih zajednica, a ubuduće im neće morati predsjedati isključivo gradonačelnik ili načelnik lokalne samouprave, kao što je do sada bila obveza.

Isto tako, odluku o visini boravišne pristojbe više neće donositi Vlada RH uredbom, nego će ministar turizma odrediti najniži i najviši iznos pristojbe koja će se ubuduće zvati turistička, a ne više boravišna.

Županijske skupštine bi ubuduće trebale donositi odluke o visini pristojbe za svaki grad ili općinu na svojem području. Prema prijedlogu zakona, 65 posto naplaćene boravišne pristojbe bi išlo lokalnim turističkim zajednicama (od čega one 30 posto proslijeđuju lokalnoj samoupravi).TZ županija će dobivati 15 posto sredstava i značajno veće zadaće, dok će Glavni ured HTZ-a dobivati 20 posto, odnosno 5 posto manje sredstava iz pristojbe nego do sada.

Rasprava do 18. listopada

- Cijeli paket turističkih zakona ima zajedničke ciljeve decentralizirati sustav, depolitizirati ga, profesionalizirati i pridonijeti ravnomjernom razvoju. Postojeći zakonodavni okvir je svojedobno dobro odgovarao potrebama, međutim sada to više nije slučaj te je postao ograničavajući faktor za ukupnost razvoja turizma u RH i jačanje konkurentnosti naše zemlje u turističkom smislu. Sustav dovodimo upravo ondje gdje treba biti, u 21. stoljeće - naglasio je ministar turizma Gari Cappelli na predstavljanju paketa zakona.

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić pozvao je sve zainteresirane građane te dionike turističkog sektora da se uključe u raspravu koja traje do 18. listopada.

310 TZ-a

Sustav HTZ-a trenutno ima 310 turističkih zajednica, od čega su 30 turističkih zajednica mjesta, područja i otoka, 144 općinske turističke zajednice, 114 gradskih turističkih zajednica, 21 županijska turistička zajednica i Glavni ured HTZ-a.

 

Naslovnica Hrvatska