Novosti Hrvatska

Povratak narodu

Vojska se vraća u Ploče: u četvrtak i petak pokazne vježbe novih mogućnosti mornarice i pješaštva

Povratak narodu

Povratkom Hrvatske vojske na jug Hrvatske, grad Ploče postat će strateška točka Hrvatske vojske na jugu i buduće gravitacijsko središte Hrvatske ratne mornarice, navodi se u priopćenju iz MORH-a kojim se najavljuje veliki povratak vojske u Ploče.
Naime, novom paradigmom Hrvatske vojske uz razvijanje novih sposobnosti pripadnika osobito se ističe povezanost Hrvatske vojske s hrvatskim narodom. 

Postrojbe Hrvatske vojske vraćaju se u naseljena mjesta, u kojima je vojska tradicionalno bila prisutna. 
Povratak vojske u hrvatske gradove i podizanje kvalitete života i rada vojnika omogućit će ostvarenje zahtjevnih profesionalnih zadaća te kvalitetniji obiteljski život. 

Tako je u razmatranjima i analizama potreba razvoja sposobnosti i strukture snaga u zaštiti nacionalnih interesa Republike Hrvatske u području juga, prepoznata potreba stalnog razmještaja operativne postrojbe koja bi osigurala sposobnosti brzog angažiranja i djelovanja u slučaju izvanrednih okolnosti, obzirom da se trenutno najbliža borbena pješačka postrojba nalazi u Kninu koji je od krajnje južne granice udaljen 270 km, a do Ploča cestovnim putem 150 km.

Stoga se, u skladu sa odlukom potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Damira Krstičevića pristupilo ustrojavanju Satnije mornaričkog desantnog pješaštva u sastavu Flotile Hrvatske ratne mornarice, čije će sjedište biti u Pločama, u vojarni „116. brigade Hrvatske vojske“, odnosno nekadašnjoj vojarni „Neretva“.

Svečano otvorenje i imenovanje vojarne „116. brigade Hrvatske vojske“, koje označava povratak Hrvatske vojske u Ploče te predstavljanje novih sposobnosti Hrvatske ratne mornarice, postrojbe satnije mornaričkog desantnog pješaštva održat će se u prigodi obilježavanja 27. obljetnice Hrvatske ratne mornarice u gradu Ploče 13. i 14. rujna 2018. godine. 

SATNIJA MORNARIČKOG DESANTNOG PJEŠAŠTVA

Kao jedna od opcija dostizanja potrebnih obrambenih sposobnosti kojima bi se osigurala mogućnost vremenski kritičnog odgovora na narastajuće ugroze, pristupilo se tijekom 2018. godine ustrojavanju djelatne postrojbe mornaričko-desantnog pješaštva (MPD) sa stalnim razmještajem u području grada Ploče.

S obzirom na tradiciju i na razvedenost Jadranske obale, nova Satnija mornaričkog desantnog pješaštva – marinaca, koja će biti smještena u Pločama, bit će jamac sigurnosti i stabilnosti na hrvatskom jugu. 

Satnija mornaričkog desantnog pješaštva u sastavu Flotile Hrvatske ratne mornarice brojit će ukupno 158 pripadnika Oružanih snaga RH, a razvijat će sposobnosti provedbe ograničenih desantnih operacija, sposobnosti  pravovremene reakcije na ugroze prema kojima je vrijeme reakcije kritični element, zaštitu i osiguranje vojnih lokacija, pomoć civilnom stanovništvu u katastrofama i zbrinjavanju njihovih posljedica, a bila bi i osnova za razvoj i podizanje pričuvnih snaga. 
Zapovjednik Satnije mornaričkog desantnog pješaštva je satnik Branimir Todorić.


Temeljna zadaća Satnije mornaričko-desantnog pješaštva je osiguranje sposobnosti za provođenje mjera sustava obrane i odvraćanja potencijalnih prijetnji i ugroza. 

U situacijama sigurnosnih prijetnji i ugroza,  svojim sposobnostima osiguravaju visoki stupanj mobilnosti, autonomnosti te fleksibilnost za inicijalni odgovor na prijetnje i ugroze na kopnu, obalnom rubu i otocima.
Obzirom na teritorijalni raspored, snage mornaričko-desantnog pješaštva osiguravaju sposobnost brzog manevra snaga, brze reakcije za neutralizaciju prijetnji, odnosno stvaranja povoljnih uvjeta za angažiranje drugih elemenata Sustava domovinske sigurnosti i obrane RH.

Po potrebi, snage mornaričko-desantnog pješaštva će pružati potporu civilnim institucijama i stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda (poplava, požara, potresa) i tehničko-tehnoloških nesreća, te u operacijama traganja i spašavanja na moru i kopnu, obalnom rubu i otocima. 


Satniju popunjavaju pripadnici Hrvatske vojske koji su se javili na interni natječaj, zadovoljili propisane uvjete te zadovoljili norme specijalističke obuke mornaričko-desantnog pješaštva koja je provedena pri Središtu za obuku HRM-a u suradnji sa drugim sastavnicama OS RH. 


Sukladno odobrenom Planu i programu obuke za mornaričko-desantno pješaštvo pripadnici ove Satnije proveli su od 11. lipnja do 31. kolovoza 2018. obuku po modulima s težištem na provedbi pomorskog i zračnog (helikopterskog) desanta, bojevih gađanja sa situacijskim gađanjima u različitim uvjetima, obuke borbenih plivača i izdržljivosti u terenskim uvjetima, uporabe sredstava veze i komunikacije tijekom borbenih djelovanja, dostizanja temeljnih mornarskih vještina i upravljanja gumenim brodicama te taktičke obuke u otežanim terenskim uvjetima. Također, značajan dio obuke bio je na podizanju motoričkih sposobnosti pripadnika ove postrojbe, dok se će u narednom periodu težište biti na obuci po specijalnostima i razvijanju taktičkih procedura za provedbu zadaća. Postrojba će konstantno biti angažirana na unaprjeđivanju i održavanju dostignutih sposobnosti. 

VOJARNA „116. brigade Hrvatske vojske“ u PLOČAMA


Odlukom potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Damira Krstičevića vojarna „Neretva“ u Pločama imenuje se u vojarnu „116. brigade Hrvatske vojske“, a  svečano otvorenje i imenovanje vojarne održat će se u prigodi obilježavanja 27. obljetnice Hrvatske ratne mornarice u gradu Ploče 13. i 14. rujna 2018. godine. 

Vojarna je smještena sjeverozapadno od grada Ploča. Ukupna površina zemljišta na kojem se nalaze građevine je 76.700 m². 
Vojarna osigurava uvjete za život i rad Satnije mornaričko-desantnog pješaštva HRM-a čime se osigurava prisutnost Oružanih snaga RH na jugu Republike Hrvatske. Naime, trenutno najbliža borbena pješačka postrojba nalazi se u Kninu koji je od krajnje južne granice udaljen 270 km, a do Ploča cestovnim putem 150 km. 

Satnija mornaričkog desantnog pješaštva razvijat će sposobnosti provedbe ograničenih desantnih operacija, sposobnosti  pravovremene reakcije na ugroze prema kojima je vrijeme reakcije kritični element,  zaštitu i osiguranje vojnih lokacija, pomoć civilnom stanovništvu u katastrofama i zbrinjavanju njihovih posljedica, a bit će i osnova za razvoj i podizanje pričuvnih snaga.
Naime, u vojarni „116. brigade Hrvatske vojske“ bit će smještena i 6. pješačka pukovnija Dubrovnik, koja je ustrojena 2017. godine kao postrojba razvrstane pričuve, s manjim brojem djelatnih vojnih osoba, koje će činiti djelatnu razvojnu jezgru Zapovjedništva pukovnije. 

Pukovnija je popunjena razvrstanim pričuvnicima iz evidencije vojnih obveznika Područnih odsjeka za poslove obrane Split i Dubrovnik, a riječ je o ukupno 2152 pripadnika. Navedeni pripadnici neće biti trajno smješteni u vojarni već će biti pozivani na osposobljavanje i obuku, te će biti angažirani u slučaju potrebe.

Zadaće 6. pješačke pukovnije, kao i svih pričuvnih postrojbi Oružanih snaga RH su pomoć civilnim institucijama u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda (poplave, požari, potresi), pomoć u slučajevima tehničko-tehnoloških nesreća, kao i državnim institucijama u kriznim stanjima u zaštiti osoba i njihove imovine i sl.

U skladu s navedenim, vojarna „Neretva“ u Pločama opremit će se na način da može osigurati brz manevar i intervenciju s mora, a sve u funkciji zaštite sigurnosti hrvatskih građana na ovim prostorima.
Povratkom Hrvatske vojske na jug Hrvatske, grad Ploče postat će strateška točka Hrvatske vojske na jugu i buduće gravitacijsko središte Hrvatske ratne mornarice.

DAN HRVATSKE RATNE MORNARICE


Hrvatska ratna mornarica ustrojena je 12. rujna 1991. godine Ukazom predsjednika RH, dr. Franje Tuđmana kao grana Oružanih snaga RH s ciljem objedinjavanja i rukovođenja cjelokupnim bojnim djelovanjima na moru i otocima. 
Prvi zapovjednik bio je admiral Sveto Letica, čije ime sada nosi vojarna u kojem je smješteno Zapovjedništvo Hrvatske ratne mornarice.

Tijekom Domovinskog rata postrojbe Hrvatske ratne mornarice imale su zapaženu ulogu i sudjelovale su u pomorskoj blokadi hrvatske obale te svim operacijama izvođenim u zahvatu obalnog ruba, od oslobađanja južnog Jadrana i operacije "Maslenica" do operacija “Bljesak” i "Oluja".

Uloga Hrvatske ratne mornarice danas proizlazi iz ustavne uloge Oružanih snaga RH, a sastoji se od obrane suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti te zaštiti nacionalnih interesa i suverenih prava RH na moru.

Misija Hrvatske ratne mornarice prepoznaje se kroz misije Oružanih snaga RH, a to su: obrana Republike Hrvatske i saveznika, doprinos međunarodnoj sigurnosti i potpora civilnim institucijama.

U tom smislu, u cilju operacionalizacije svoje temeljne misije, Hrvatska ratna mornarica razvija sposobnosti i provodi niz tradicionalnih i netradicionalnih zadaća: odvraćanje prijetnje i obrana Republike Hrvatske s mora ostvaruje se kroz održavanje i razvoj sposobnosti za protupovršinsko, minsko-protuminsko, ograničeno protupodmorničko i protuterorističko djelovanje, samostalno i u združenom djelovanju sa drugim granama OS RH:
stalni senzorski te fizički nadzor Jadranskog mora u području interesa RH i prijenos podataka u realnom vremenu za potrebe OS RH i drugih pravnih subjekata;
zaštita suverenih prava i provedba jurisdikcije RH u ZERP-u i epikontinentalnom pojasu te potpora nadležnim tijelima državne uprave u provođenju zakona i drugih propisa iz njihove nadležnosti u teritorijalnom moru te unutarnjim vodama RH;
traganje i spašavanje na moru;
evakuacija i prevoženje morem ljudi i sredstava iz ugroženih priobalnih i otočnih područja;
prevoženje morem vatrogasnih i drugih snaga i sredstava u ugrožena priobalna i otočna područja;
sudjelovanje u gašenju šumskih požara na obalnom rubu i otocima.
Hrvatsku ratnu mornaricu čine Obalna straža Republike Hrvatske, Flotila HRM, Bojna obalnog motrenja i obavješćivanja (bOSMIO), Pomorska baza Split, Središte za obuku HRM.
Hrvatska ratna mornarica ukupno broji oko 1530 pripadnica i pripadnika, a zapovjednik je komodor Ivo Raffanelli.
program obilježavanja
 
SVEČANO OBILJEŽAVANJE 27. OBLJETNICE OSNUTKA HRVATSKE RATNE MORNARICE


Dan Hrvatske ratne mornarice i 27. obljetnica osnutka HRM-a obilježit će brojnim aktivnostima koje će se održati od 12. do 18. rujna 2018. godine u Pločama, Splitu i Makarskoj prema programu kako slijedi:
Srijeda, 12. rujna 2018.

8:00-13:00 Akcija čišćenja podmorja luke Ploče u kojoj uz ronitelje Hrvatske ratne mornarice sudjeluju: ronitelji Udruge 4. Gbr te ronitelji Udruge „Periska“ – Ploče.
Četvrtak, 13. rujna 2018.

15:00-17:00 Brodovi HRM-a otvoreni za posjet građanstva (Putnička obala, Ploče)

16:00 Polaganje vijenca u more za sve poginule hrvatske mornare (m/j Učka, Neretvanski kanal)

16:45 Polaganje vijenaca i paljenje svijeća u spomen hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu (Trg kralja Tomislava, Ploče)

17:30 Sveta misa za poginule i umrle hrvatske branitelje koju predvodi vojni ordinarij msgr. Jure Bogdan (Crkva Kraljice Neba i Zemlje, Ploče)

19:00 Svečani koncert „MI SMO HRVATSKI MORNARI“ (Plato ispred crkve Kraljice Neba i Zemlje, Ploče) Sudjeluju: KUD Ploče, Klapa „Stina“ iz Ploča, Orkestar HRM i Klapa „Sv. Juraj“HRM te Mješoviti pjevački zbor HRM-a. 
Petak, 14. rujna 2018. 

7:30 Jutarnja budnica Orkestra HRM-a ulicama grada Ploče

9:00 Svečano otvorenje i imenovanje vojarne 116. brigade Hrvatske vojske i postrojavanje pripadnika satnije Mornaričko-desantnog pješaštva (Vojarna 116. brigade HV, Ploče)

11:30 SREDIŠNJA SVEČANOST DANA HRM-A

Svečano postrojavanje pripadnika HRM-a (Putnička obala, Ploče)

15:00-17:00 Brodovi HRM-a otvoreni za posjet građanstva (Putnička obala, Ploče)
Utorak, 18. rujna 2018. 

9:30 Polaganje vijenca i paljenje svijeće ispred spomen obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu (Gradsko groblje Lovrinac, Split)

11:00-13:00 i od 16:00-18:00 

Brod HRM-a otvoren za posjet građanstva (Makarska)

 

Naslovnica Hrvatska