Novosti Hrvatska

Odluka Vrhovnog suda

Dobra vijest za sve koji su imali kredite u švicarskim francima: nema zastare u potraživanju povrata preplaćenih kamata

Odluka Vrhovnog suda
Udruga Franak godinama već ustraje u borbi za prava korisnika kredita

Dobra vijest za sve koji su imali kredite u švicarskim francima. Vrhovni sud Republike Hrvatske u srijedu je odlučio da nema zastare potraživanja preplaćenih kamata u pojedinačnim sporovima koje su bivši dužnici kredita pokrenuli nakon donošenja kolektivne presude Visokog trgovačkog suda u slučaju “franak”.

Sud je utvrdio da je kolektivnom tužbom zastara prekinuta i teče iznova, od pravomoćnosti odluke o ništetnosti kamata 13. lipnja 2014. godine. Odluku je donijelo Sudsko vijeće kojim je predsjedavala Renata Šantek, a u sastavu su bili Željko Glušić, Gordana Jalšovečki, Damir Kontrec i Ante Perkušić.

Do sada je po osnovi potraživanja preplaćenih kamata pokrenuto oko četiri tisuće individualnih tužbi, a posljednjih nekoliko godina doneseno je 15 pravomoćnih sudskih presuda prema kojima banke moraju vratiti preplaćene kamate. No, sporno je bilo pitanje zastare, odnosno je li kolektivni postupak utjecao na zastarni rok.

– Svi dužnici obuhvaćeni kolektivnom tužbom imaju pravo potraživati preplaćene kamate, uključujući zatezne kamate. Ne očekujem sada masovne tužbe, no ova odluka omogućava potpuno obeštećenje 120 tisuća bivših i sadašnjih dužnika, oštećenih nezakonitim povećanjem kamatnih stopa – komentar je saborskog zastupnika Gorana Aleksića, poznatog po borbi za obeštećenje svih onih koji su digli kredite u švicarskim francima.

Naslovnica Hrvatska