Novosti Hrvatska

Stručnjaci pojašnjavaju

Ovo su odgovori na 10 najvažnijih pitanja iz revizije palog Agrokora

Stručnjaci pojašnjavaju

Nakon izvješća revizije nekonsolidiranih izvješća za devet ključnih tvrtki koncerna "Agrokor", analitičari su reagirali na različite načine, a u javnost su plasirani brojni tehnički i stručni termini.

Stoga, prije revizije konsolidiranih izvješća "Agrokora" d.d. koja će se objaviti u ponedjeljak, donosimo odgovore i pojašnjenja na deset glavnih pitanja koje donosi revizija "Agrokora".

1. Što su to "revidirana nekonsolidirana izvješća"?

– U slučaju revizije devet najznačajnijih tvrtki "Agrokora", čiji su rezultati objavljeni u četvrtak, to znači da se nije računao skupni učinak poslovanja tih tvrtki na bilancu "Agrokora", krovnog poduzeća koje u svojoj bilanci knjiži ukupne međusobne transakcije, prihode, rashode, dobiti, novčani tijek i vrijednosti imovine, odnosno kapitala svih kompanija.

Na primjer, ako je "Konzum" "Mercatoru" prepustio srpsku IDEA-u bez naknade, tada je u toj godini poslovanje i vrijednost IDEA-e trebalo biti pripisano jednoj ili drugoj kompaniji, pa se u bilanci "Agrokora" to moralo knjižiti ili kroz "Konzum" ili kroz "Mercator". Konsolidiranu reviziju "Agrokora" ćemo vidjeti u ponedjeljak.

2. Što je pokazala revizija objavljena u petak?

– Pokazala je da je ispravkom vrijednosti imovine, kapitala i obveza, ukupan iznos tih prepravaka smanjio vrijednost imovine tih devet kompanija za 13,4 milijarde kuna. Pri tome su "Konzum" i PIK "Vinkovci" ostvarili u 2016. negativan kapital za 7,4 milijarde kuna i 369 milijuna kuna. To znači da im je za toliko gubitak iznad vrijednosti kapitala.

3. Što znači negativan kapital ili gubitak iznad vrijednosti kapitala?

– Ti izrazi su sinonimi za označavanje činjenice da su obveze neke kompanije iznad vrijednosti imovine, a to je uvjet za stečaj. Drugi glavni uvjet za stečaj jest da su kratkoročne obveze značajno iznad kratkoročne imovine, a i to je slučaj s "Konzumom".

4. Zbog čega onda "Konzum" i PIK "Vinkovci" ne idu u stečaj?

– Zbog toga što im je "lex Agrokor" omogućio da vjerovnici i izvanredna uprava do srpnja 2018. pronađu model po kojem će poslovanje dovesti u situaciju koja neće zahtijevati pokretanje stečaja.

To će se provesti, ako se u tom uspije, restrukturiranjem kompanija te dogovorom vjerovnika o pretvaranju potraživanja u vlasništvo i/ili otpisom dugova. Ako ne bude takvog dogovora vjerovnika, "Konzum", ali i "Agrokor" i druge tvrtke, idu u stečaj.

5. Zašto se vjerovnici nisu uspjeli dogovoriti i bez "lex Agrokor"?

– To se za sada ne zna pouzdano. Zna se da su vjerovnici, koje je predvodila ruska Sberbanka, bili načelno dogovorili kreditni aranžman od 300 miljuna eura, te da je Ivica Todorić, vlasnik koncerna, pristao da dođe nova uprava na čelu sAntonijom Alvarezom. Međutim, Alvarez nije uspio postići dogovor između vjerovnika i Todorića o aktiviranju kreditnog aranžmana, a blokade "Agrokorovih" tvrtki su već bile dostigle tri milijarde kuna. Na koncu je Alvarez premijeru Andreju Plenkoviću kazao kako nije uspio dogovoriti kreditni aranžman, a Vlada se odlučila za "lex Agrokor", koji je svojim potpisom aktivirao Todorić.

Iako su stečajni stručnjaci tvrdili da se trebalo ići u predstečajnu nagodbu i da se morao promijeniti stečajni zakon, u Vladi su tvrdili kako je riječ o previše složenom slučaju koji je zahtijevao posebni zakon, a da se naknadno može promijeniti i stečajni zakon kako bi se moglo reagirati u sličnim situacijama (neke izmjene stečajnog zakona u tom smislu već su u saborskoj proceduri).

6. Na kojim stavkama su obavljeni prepravci vrijednosti imovine?

– To se može pojasniti na primjeru "Konzuma". Veliki dio prepravaka vrijednosti imovine "Konzuma" odnosi na nepravilno prikazivanje troškova.

Naime, troškovi su prikazivani, pojednostavljeno rečeno, kao investicije, odnosno kao investicijska potrošnja. To je omogućavalo značajno povoljnije odnose prihoda i rashoda, pa je "Konzum" godinama prikazivao veliku neto dobit od 200 do 400 milijuna kuna godišnje, iako je zapravo svih tih godina bio zreo za stečaj i uopće nije imao realnu dobit.

Nadalje, u slučaju "Konzuma" se u 2015. dogodilo to da je u svoju bilancu bilježio vrijednost IDEA-e u ukupnom iznosu od 3,3 milijarde kuna, iako je već prethodne godine sav biznis (zalihe, robe, vrijednost brenda i slično) bio bez naknade prebačen "Mercatoru".

Konsolidirano izvješće "Agrokora" pokazat će je li te 2015. IDEA bila istodobno knjižena i u "Konzumu" i u "Mercatoru". Slična umanjena vrijednost odnosila se na "Kozmo", "Velpro" i druge poslovne udjele koje je "Konzum" ili neka druga tvrtka imala u povezanoj kompaniji.

Uz to, prilična korekcija, 2,2 milijarde kuna, odnosila se na to što je revizija povećala financijske obveze kompanije, jer troškovi najma imovine (financijski najam) u poslovnim knjigama nisu realno iskazani, odnosno bili su umanjivani. Među ostalim, revizija je ukazala i na prikrivanje tekućih troškova u visini od još 2,2 milijarde kuna, a što se odnosi na takozvano priznavanje troškova prethodnih razdoblja koji su umanjivali obveze u prethodnim godinama.

Ovdje nije riječ o računima-fakturama koje nisu prikazivane u bilancama, nego financijskim obvezama koje su se naknadno obračunavale.

Nadalje, revizijom je utvrđeno da je iznos rabata "Konzum" prikazivao kao trošak, umjesto kao smanjenje prihoda, čime je u 2016. povećao prihode za 1,3 milijarde kuna. Konačno, "Konzum" je vrijednost zaliha trgovačke robe povećavao uključenjem troškova održavanja zaliha (skladišni troškovi, troškovi prijevoza, manipulacije i sl.), čime je njihova realna vrijednost precijenjena. "Konzum" je ukupno imao 22 stavke na kojima je prepravljana vrijednost imovine.

7. Može li "Konzum" opstati?

– Ante Ramljak, izvanredni upravitelj, kaže da može, ali za to će se trebati postići dogovor vjerovnika.

Naime, kratkotrajna imovina "Konzuma" iznosi u 2016. godini 1,9 milijardi kuna, a kratkotrajne obveze 13,3 milijarde kuna. To znači da "Konzum" ne može podmirivati svoje obveze koje imaju ročnost do godinu dana, a dobrim dijelom se odnose na razne mjenice. Ako procijenimo da "Konzum" može imati godišnju EBITDA (dobit prije poreza, kamata i drugih stavki), te da bi mogao redovito plaćati dug koji bi bio četiri puta veći, to znači da bi dug trebao iznositi 1,6 milijardi kuna, a "Konzumov" dug, zajedno s dugoročnim obvezama, iznosi 15,6 milijardi kuna.

To znači da bi oko 14 milijardi kuna "Konzumova" duga (u što nisu uključena jamstva za "Agrokorov" dug) trebalo ili otpisati ili pretvoriti u vlasništvo. O tome na koju kombinaciju toga će se vjerovnici odlučiti, znat ćemo do srpnja 2018.

Teret na perjanicama

8. Jesu li ostale kompanije "Agrokora" u boljem "zdravstvenom stanju"?

 – Da, većina njih jest, pogotovo perjanice poput "Leda", "Jamnice" i "Zvijezde", ali i druge tvrtke. Ali dobar dio njih je opterećen s 20, ili desetak, ili par milijardi kuna jamstava za "Agrokor" ili povezane tvrtke, pa će se vjerovnici morati dogovoriti i o razini otpisa dugova i o skidanju jamstava s pojedine tvrtke. To je moguće napraviti u okviru nagodbe vjerovnika, ali to će biti iznimno težak proces u kojem će svi morati pristati na odricanje od dobrog dijela potraživanja.

Čišćenje bilanci

9. Neki analitičari tvrde da su prvi rezultati revizije bolji od očekivanih, te da tvrtke koje imaju negativni kapital ne moraju stečaj? 

– Korekcija vrijednosti imovine devet kompanija u iznosu od 13,4 milijarde kuna svakako nije sretan događaj, pogotovo za vjerovnike kojima to znači veći otpis potraživanja. Ono što je za kompaniju dobro jest to što je "lex Agrokor" omogućio drastično čišćenje bilance od svih nepravilnosti, što je najveći dio tih ispravki jednokratan i neće imati utjecaj na buduće poslovanje tvrtki, te što vjerovnici imaju vremena do srpnja iduće godine postići dogovor bez prijetnje stečaja u tom vremenu. I da ponovimo, ako tvrtka ima veće obveze od imovine (negativan kapital), to je uvjet za stečaj.

O progonu u ponedjeljak

10. Jesu li uočene nepravilnosti u financijskim izvješćima devet kompanija u granicama zakona ili podliježu progonu?
– Ante Ramljak je na to pitanje odgovorio kako će o tome reći nešto više u ponedjeljak, nakon revizije konsolidiranih izvješća "Agrokora" d.d., pa je onda najbolje pričekati to izvješće za takvu ocjenu.

 

 

Naslovnica Hrvatska