Novosti Hrvatska

PEDAGOŠKe MJERe

Novi pravilnik o ponašanju u školi: leti se i zbog interneta

PEDAGOŠKe MJERe
Uporno korištenje mobitela u nastavi, unatoč višekratnim upozorenjima nastavnika, brbljanje, urezivanje različitih uradaka u školski inventar i slični lakši i često ponavljani ispadi ubuduće će sve učenike osnovnih i srednjih škola koštati izricanja opomene.

Zbog korištenja nedopuštenih izvora podataka za prepisivanje riskirat će dobivanje ukora, a zbog poticanja nasilničkog ponašanja, poput skandiranja prije ili tijekom tučnjava i sličnih obračuna te snimanja događaja koji uključuje nasilničko ponašanje, kao i poticanja grupnog govora mržnje, učenicima osnovnih škola prijeti strogi ukor, a srednjoškolcima opomena pred isključenje iz škole.

Teško nasilničko ponašanje, drske krađe, prijetnje oružjem, krivotovorenje pisane i elektroničke službene dokumentacije škole, kao i objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem u cilju kompromitacije i povrede dostojanstva druge osobe tretirat će se kao osobito teška povreda ponašanja, zbog koje će učenici osnovnih škola moći biti preseljeni u drugu, a srednjoškolci "odletjeti" iz škole.

No, izricanje najtežih pedagoških mjera poput strogog ukora i preseljenja u drugu školu za učenike osnovnih škola te opomene pred isključenje i isključenja za učenike srednjih škola neće biti moguće bez prethodne obavijesti uredu državne uprave u županiji i nadležnoj ustanovi socijalne skrbi koji su dužni izvijestiti školu o poduzetim mjerama.

Vrijedi za sve škole

To su samo neki od prijedloga prvoga jedinstvenog Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera koji će od jeseni i nove školske 2015./2016. godine vrijediti za sve škole u Hrvatskoj.

Kao što smo već pisali, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je na temelju izmjena Zakona o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju bilo dužno izraditi taj pravilnik, kojim se prvi put na razini cijele Hrvatske ujednačavaju kriteriji za izricanje pedagoških mjera u školama.

Same mjere neće se mijenjati, dakle i dalje će se u osnovnim školama za neprimjerena ponašanja dobivati opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu, a u srednjima opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.

Međutim, sada su za sve škole izrečeni jedinstveni uvjeti i ponašanja za koja će se izricati određena mjera, jer se dosad događalo da u različitim školama za isti prekršaj djeca budu različito kažnjavana.

Iz prijedloga mjera je također razvidno da se sada za lakše prekršaje, poput korištenja mobitela, šaranja i oštećivanja inventara, brbljanja, naguravanja, uznemiravanja učenika ili radnika škole "najniža" mjera opomene neće izricati odmah nakon uočenog prekršaja, nego, kako piše u obrazloženju, nakon „ponovljenih lakših povreda“.

Prijepora oko predloženih rješenja, kako se već sada može vidjeti na mrežnim stranicama, zacijelo će biti, a jedno od njih bi mogao izazvati prijedlog da se, primjerice, klađenje ili kockanje u učionicama tretira samo kao lakša povreda ponašanja istovjetna nedopuštenom korištenju mobitela, dok se unošenje i konzumiranje psihoaktivnih sredstava, a pri tome se misli na alkohol, cigarete, droge i sl., u „prostor gdje se održava odgojno-obrazovni rad“ smatra težom povredom ponašanja i kažnjava ukorom.

Nejasno je iz pravilnika i kako će se kažnjavati korištenje tih sredstava u toaletima, školskim dvorištima i ostalim nenastavnim prostorima.

Konzultacije

Također je vidljivo da će izricanju mjera prethoditi brojni koraci – učitelji i nastavnici morat će voditi računa o dobi, psihofizičkom stanju učenika i okolnostima koje utječu na razvoj djeteta, kao i učestalosti pojavljivanja tih oblika ponašanja. Učeniku će se prije kažnjavanja morati omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te pisano izjašnjavanje o događaju.

O svim koracima prije i tijekom izricanja mjera morat će biti obaviješteni roditelji, a za prijedlog najtežih mjera i nadležni uredi državne uprave.

Očekuje se također da se pedagoški radnici prije izricanja mjere konzultiraju međusobno, ali i s drugima, poput liječnika školske medicine, nadležnoga centra za socijalnu skrb i slično. Mjere će se bez izjašnjavanja učenika izricati tek ako on bez opravdanog razloga i drugi put ne odazove pozivu razrednika, a bez roditelja ako se oni ne odazovu službenom pisanom pozivu na razgovor.

MARIJANA CVRTILA

Neopravdani sati

Pedagoške mjere, osim zbog nasilničkog i neprimjerena ponašanja, izricat će se i zbog neopravdanih sati koje će učenici zaraditi ako ni nakon pet dana od povratka u školu ne donesu potrebne ispričnice i potvrde. Tako će:
OPOMENE
dobiti svi učenici koji neopravdano izostanu između jedan i 1,5 posto nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje trebaju biti uključeni tijekom nastavne godine.
UKOR
će se dobivati za više od 1,5 do dva posto neopravdanih ukupnih sati
STROGI UKOR
u osnovnima, odnosno opomena pred isključenje u srednjim školama dijelit će se za dva do 2,5 posto neopravdanih ukupnih sati, a za njih više od 2,5 posto učenici osnovnih škola mogu biti preseljeni u drugu školu, a srednjoškolci izbačeni iz škola.


POVREDE PONAŠANJA I KAZNE:

 1. LAKŠE POVREDE PONAŠANJA:
ometanje nastave, izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene učitelja, bacanje smeća izvan koševa za otpatke, oštećivanje imovine, šaranje, urezivanje u namještaj, nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja na nastavi, poticanje drugih učenika na povredu dužnosti, uznemiravanje učenika i radnika škole, klađenje i kockanje u učionicama;
pedagoška mjera OPOMENA

2. TEŽE POVREDE PONAŠANJA:

ometanje nastave da je onemogućeno njezino daljnje izvođenje, korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja, povreda dostojanstva druge osobe, učenika ili radnika škole omalovažavanjem, vrijeđanjem, širenjem neistina, unošenje i konzumiraje psihoaktivnih sredstava, poput cigareta, droga i alkohola, u prostore gdje se izvodi nastava, veća šteta na imovini, udaranje, sudjelovanje u tučnjavi, zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije; pedagoška mjera UKOR

3. TEŠKE POVREDE PONAŠANJA
izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja poput prenošenja netočnih informacija koje su povod nasilnog ponašanja, skandiranje prije ili tijekom nasilničkog ponašanja, snimanje nasilnog događaja, krivotovorenje ispričnica ili ispravljenih radova učenika, poticanje grupnoga govora mržnje, krađa, iznuda novca, unošenje oružja i opasnih predmeta u učionice;
pedagoška mjera STROGI UKOR za učenike osnovnih škola, OPOMENA PRED ISKLJUČENJE za srednjoškolce;

4. OSOBITO TEŠKE POVREDE PONAŠANJA:

krivotvorenje pisane i elektroničke službene dokumentacije škole, objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koje za posljedicu imaju povredu časti i dostojanstva druge osobe, teška krađa i provala, ugrožavanje sigurnosti korištenjem oružja ili opasnih predmeta, nasilno ponašanje kojemu je cilj emocionalna ili fizička povreda druge osobe;
pedagoška mjera PRESELJENJE U DRUGU ŠKOLU za učenike osnovnih škola, ISKLJUČENJE IZ ŠKOLE za srednjoškolce;


Naslovnica Hrvatska