Novosti Hrvatska

Slijepe osobe u Hrvatskoj primaju najniži doplatak u Europi

Hrvatski savez slijepih upozorio je da se položaj slijepih u Hrvatskoj i dalje pogoršava, posebice u području pokrivanja troškova kojima su slijepe osobe izložene u svakodnevnom životu, a kojima je uzrok invaliditet.

Na godišnjoj skupštini Saveza naglašeno je da slijepe osobe u Hrvatskoj primaju najniži doplatak za pomoć i njegu u Europi, odnosno 38 eura, dok je taj doplatak u Albaniji 80 eura, u BiH, Crnoj Gori i Srbiji 175 eura, u Sloveniji 258 eura, u Češkoj 330 eura, a u Francuskoj 715 eura.

Naglašeno je da Savez, njegove županijske i gradske udruge slijepih uz sve napore, projekte i pomoć donatora ne mogu riješiti taj osnovni problem slijepih, te će zatražiti pomoć od Europske unije slijepih, koja ima svog predstavnika pri Komisiji EU.

Skupština je pozdravila ratificiranje Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskom saboru, no upozorava da ju je potrebno i primijeniti kroz hrvatsko zakonodavstvo.

Savez će, zaključeno je, koristiti sve demokratske načine kako bi senzibilizirao nadležne državne institucije da prihvate europske standarde i u brizi za slijepe, a putem saborskog Odbora za ljudska prava poticati donošenje Zakona o doplatku na sljepoću.

Na skupštini te krovne organizacije slijepih građana u Hrvatskoj bili su predstavnici temeljnih udruga slijepih iz svih županija.

                                                                                                                                            (h)

Naslovnica Hrvatska