Novosti Hrvatska

sve za gosta

Političari gube vlast nad turističkim zajednicama

sve za gosta

Više od 300 turističkih zajednica u zemlji zapošljava 650 ljudi Vojko Bašić/CROPIX

Turističke zajednice na svim razinama, od nacionalne do općina, mjesta i gradova, doživjet će organizacijske promjene od siječnja 2015. godine, kada bi trebale početi funkcionirati na modelu destinacijskih menegament organizacija (DMO). Pune tri godine najavljivale su se i čekale izmjene Zakona o turističkim zajednicama, čije smjernice za izradu su prošlog tjedna iz Ministarstva turizma upućene u javnu raspravu koja će trajati tri tjedna, a nakon toga bi Zakon trebao u proceduru.

Iako su najave izmjena propisa koji će regulirati sustav Hrvatske Turističke zajednice trajale godinama, iz šturog teksta sa samo pet stranica „smjernica” koje su upućene na javnu raspravu, puno je toga ostalo nedorečeno, a što je izravno vezano za funkcioniranje sustava više od 300 turističkih zajednica sa oko 650 zaposlenih u zemlji.

Najvažnije izmjene odnose se na već najavljivano pretvaranje sadašnjih turističkih zajednica u regionalne, odnosno lokalne menadžment organizacije, pri čemu županijske TZ postaju regionalne menadžment organizacije (RMO), a TZ gradova i općina postaju DMO.

Spajanje

Umjesto sadašnje 22 županije predlaže se ustrojavanje 10 turističkih regija koje bi bile RMO, pri čemu se najviše spajanja dosadašnjih županijskih TZ predlaže u središnjoj Hrvatskoj gdje bi se u zajedničku regionalnu menadžment organizaciju spojilo sadašnjih sedam županija, a u Slavoniji bi RMO činilo sadašnjih pet županija.

Uz njih bi samostalan RMO bile i Istra, Kvarner, Lika-Karlovac (sadašnje dvije županije), manadžment organizacije regija Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika, te grada Zagreba. U smjernicama za izradu zakona stoji izričito kako „Turističke zajednice osnovane po DMO modelu preuzimaju sve zaposlenike, imovinu, prava i obveze dosadašnjih turističkih zajednica na području osnivanja“, pa ostaje otvoreno pitanje racionalnosti i operativnosti koje se često spominju kao jedan od razloga izmjena zakona.

Smjernice kažu kako će unutar regija (RMO) biti ustrojene destinacijske menadžment organizacije gradova i mjesta na način da će se odrediti minimalni iznos prihoda koji DMO mora ostvarivati. U ranijim prijedlozima spominjao se iznos donje granice od 200 tisuća kuna prihoda.

Analizom poslovanja je utvrđeno kako više od stotinu sadašnjih turističkih zajednica ima prihode manje od 200 tisuća kuna godišnje.

Nakon pet godina funkcioniranja zakona po kojemu su gradonačelnici i načelnici općina automatizmom bili i predsjednici TZ, cijela se priča vraća na vrijeme prije 2009. godine. Dakle, budućeg predsjednika DMO birat će skupština DMO-a na prijedlog lokalne samouprave, što znači da to više neće biti gradonačelnici i političari nego je za nadati se da će to biti ljudi iz Turističke struke.

Ostaje, međutim, nejasno zašto se isti princip ne predlaže i za županije, gdje bi po novom prijedlogu predsjednik RMO bio župan po funkciji!

Znači li to da župani imaju više vremena i sklonosti za bavljenje turizmom, pitanja su na koja bi javna rasprava trebala dati odgovore.

Četverogodišnji mandati

Tek, županijske RMO imat će od 2015. godine 15 posto ukupnih prihoda boravišne pristojbe i članarine sa svojeg područja umjesto dosadašnjih 10 posto, a razlika će se uzeti Glavnom uredu HTZ-a kojemu će ubuduće ići 20 posto sredstava.

Lokalnoj razini gradova i općina i dalje će ostajati 65 posto naplaćenih sredstava.

Praksa po kojoj se direktoru Turističke zajednice praktično iz godine u godinu produžavao mandat usvajanjem izvješća o radu, ponovno se vraća na staro na način da se direktor turističkog ureda bira na četiri godine.
Ukoliko se dosljedno primijeni predloženi način formiranja skupština turističkih zajednica gradova i županija, u njima bi se morali naći samo oni koji su visinom uplaćene boravišne pristojbe ili članarine u godini koja prethodi izboru, zaslužili to mjesto.

Ne bi se više, što je danas slučaj u nizu turističkih zajednica, u skupštine i vijeća turističkih zajednica stavljali „svoji“ ljudi, bez obzira koliko participiraju u prihodima TZ kojima upravljaju.

Isto tako, u skupštinama turističkih zajednica ubuduće velike turističko-hotelske kuće neće moći imati više od četvrtine ukupnog članstva (25 posto), umjesto dosadašnjih 40 posto koliko su mogle imati članova temeljem velikih uplata u sustav TZ.

ružica mikačić

Direktor TZ ne smije imati biznis u branši

Ostaje vidjeti hoće li novi zakon ostaviti dosadašnju odredbu da „direktoru turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i Turističke djelatnosti na području za koje je osnovana turistička zajednica. Direktor turističkog ureda ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja“.

Najvažnije novine

- županijske TZ postaju regionalne menadžment organizacije (RMO)
- TZ gradova i općina postaju destinacijske menadžmetn otrganizacije (DMO)
- umjesto sadašnje 22 županije predlaže se ustrojavanje 10 turističkih regija koje bi bile RMO

Naslovnica Hrvatska