Novosti Hrvatska

političari pod povećalom

Kako troše novac? SDP za domjenke godišnje daje 2,3 milijuna kuna, a HDZ ima 71 zaposlenog

političari pod povećalom

Unatoč krizi, parlamentarne stranke dobile su isti milijunski iznos kao i lani

Parlamentarne stranke i nezavisni zastupnici u 2013. godini za svoj su rad dobili 50,2 milijuna kuna, a isto toliko potrošit će i ove godine.

SDP će tako iz proračuna dobiti 20,4 milijuna kuna, HDZ-u pripada 14,5 milijuna, a HNS-u 4,4 milijuna kuna. Ukupni iznosi po strankama rezultat su računice po kojoj na svakog zastupnika dolazi 325.725 kuna, a po zastupnici 10 posto više, dakle 358.297 kuna.

Taj se novac, kažu nam u Državnoj reviziji, mora trošiti strogo namjenski, a zastupnici i stranke obvezni su donositi godišnje programe rada i financijske planove, te uredno voditi poslovne knjige. Prije nekoliko dana u Sabor je stiglo novo i opširno izvješće o reviziji u strankama i trošenju novca poreznih obveznika u 2012. godini, kao i o provjeri rada svakog nezavisnog zastupnika.

Kerum uredno posluje

Što su revizori utvrdili? U kratkim crtama, većina stranaka poštovala je preporuke Državne revizije, ali je izraženo i nekoliko uvjetnih mišljenja.

Za Hrvatsku građansku stranku (HGS) Željka Keruma, koja će ove godine dobiti 648.000 kuna iz državnog proračuna, revizija je dala pozitivno mišljenje.

– Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja, te stanje imovine i obveza. Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koji bi utjecali na izražavanje drukčijeg mišljenja – navode revizori za HGS, pri čemu poznavatelji prilika to obrazlažu činjenicom da je zastupnica Nevenka Bečić, Kerumova sestra, vrlo pedantna i pazi na računovodstvo.

I ostale Parlamentarne stranke dobro su prošle pod revizorskim povećalom, osim HDZ-a, u kojem je ponovno zabilježeno kršenje propisa.

– U reviziji za 2011. utvrđene su nepravilnosti i propusti koji se odnose na sustav unutarnjih kontrola, računovodstveno poslovanje i financijske izvještaje, te korištenje poslovnih prostora u vlasništvu županija, gradova i općina. Sve nepravilnosti i propusti ponovljeni su i u 2012. godini – navodi se u uvjetnom mišljenju revizora, uz napomenu da HDZ ima 71 zaposlenu osobu, uz planirani višak prihoda u 2012. od 5,7 milijuna kuna.

Revizija je upozorila vodstvo HDZ-a i na problem korištenja poslovnih prostora u kojima djeluju stranačke organizacije.

– Podaci o korištenju poslovnih prostora, koje je Središnjica prikupila tijekom 2012. godine, nisu cjeloviti jer većina županijskih organizacija nije dostavila podatke za pojedine organizacijske jedinice u svojem sastavu. Prema prikupljenim podacima, veći broj organizacijskih jedinica HDZ-a koristi prostore u vlasništvu županija, gradova i općina za koje ne plaćaju zakupninu, što nije u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – smatraju revizori.

Milijuni za telefon i prijevoz

Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na računovodstveno poslovanje i obveze u SDP-u nisu utjecali na istinitost financijskih izvještaja, pa su revizori utvrdili da dokumentacija Milanovićeve stranke “objektivno iskazuje poslovanje, te stanje imovine i obveza”. No, utvrđeno je da je ta stranka u 2012. dosta novca trošila na promidžbu, ali i na domjenke.

– Rashodi za promidžbu i informiranje ostvareni su u iznosu od 2,5 milijuna kuna, što je 8,4 posto ukupno ostvarenih rashoda. Odnose se, među ostalim, na usluge promidžbe u iznosu od 1,3 milijuna kuna i usluge istraživanja javnog mnijenja od 949.345 kuna.

Drugi materijalni rashodi odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 2,7 milijuna kuna, za reprezentaciju u iznosu od 2,33 milijuna kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 2,09 milijuna kuna, te za naknade drugim osobama izvan radnog odnosa od 1,87 milijuna kuna – stoji u revizorskim dokumentima za SDP.

Saša Jadrijević Tomas

Zastupniku Kajtaziju sporno pola troškova

Revizori su za 2012. pregledali i račune nezavisnih zastupnika Furija Radina, Ivana Grubišića, Jakše Baloevića, Deneša Šoje, Vladimira Bileka i Veljka Kajtazija. Svi su zastupnici, osim Kajtazija, dobili pozitivno mišljenje. Osim plaća, nezavisni sabornici iz proračuna godišnje dobivaju i po 325.000 kuna za troškove rada. Veljko Kajtazi, saborski zastupnik pripadnika 12 nacionalnih manjina, nije dobro prošao u reviziji.

- Rashodi iskazani u Izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2012., u ukupnom iznosu od 136.087 kuna ili 42,0 posto ukupno ostvarenih rashoda, nisu istovjetni vrstama rashoda evidentiranima u poslovnim knjigama.

Rashodi u iznosu od 11.900 kuna nisu evidentirani u poslovnim knjigama prema računima iz plana za neprofitne organizacije, iz knjigovodstvenih isprava na temelju kojih je evidentiran dio rashoda za reprezentaciju ne mogu se utvrditi razlozi ugošćavanja, kao ni korisnici usluga reprezentacije, što upućuje na neuredno knjigovodstva – navodi se u mišljenju Državne revizije. Kajtazi je obećao ispraviti propuste.

Naslovnica Hrvatska