Novosti Hrvatska

tako kaže europa...

Vlada: Povećanje trošarina na duhan dobro je za proračun i zdravlje!

tako kaže europa...

Ilustracija: CROPIX

Vlada Republike Hrvatske održala je danas, 4. lipnja 2013. godine, telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Uredbu o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje, stoji na web stranicama Vlade RH.

U cilju provedbe postupnog povećavanja trošarine na cigarete, a uzimajući pri tome kao bitnu činjenicu preuzetu obvezu Republike Hrvatske da danom pristupanja Europskoj uniji ukupna trošarina na sve cigarete mora iznositi najmanje 57% prosječne ponderirane maloprodajne cijene cigareta puštenih u potrošnju i minimalno 64 eura na 1000 komada cigareta, bez obzira na prosječnu ponderiranu maloprodajnu cijenu cigareta, ovom se Uredbom propisuje visina trošarine na cigarete i utvrđuje minimalna trošarina na cigarete.

Specifična trošarina iznosi 197,00 kuna za 1000 komada cigareta uz proporcionalnu trošarinu 37% od maloprodajne cijene cigareta te se povećava iznos minimalne trošarine na cigarete s 486,00 kuna za 1000 komada na 567,00 kuna za 1000 komada cigareta. Povećava se i trošarina na sitno rezani duhan, tako da iznosi 450,00 kn/kg, te ostalog duhana za pušenje tako da iznosi 380,00 kn/kg.

Osim fiskalnih učinaka, povećanjem trošarine postižu se i zdravstveni efekti u smislu smanjenja potrošnje cigareta, a sukladno i međunarodno preuzetim obvezama u okviru Svjetske zdravstvene organizacije.

PSD
Naslovnica Hrvatska