Novosti Hrvatska

državni proračun bit će bogatiji za milijune kuna koje će uplatiti umirovljenici koji su radni vijek proveli u inozemstvu

UVOĐENJE REDA Gastarbajterima ‘odrezali’ porez na mirovine - osim onima iz Njemačke

državni proračun bit će bogatiji za milijune kuna koje će uplatiti umirovljenici koji su radni vijek proveli u inozemstvu

Njemački proračun na penzijama hrvatskih umirovljenika ‘zaradi’ 280 milijuna eura, a zbog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Hrvatska ne može na taj način puniti državnu blagajnu

Od prvog ožujka počela je naplata poreza na mirovine hrvatskih umirovljenika koji su penzije stekli u inozemstvu.

Do sada oni nisu plaćali nikakav porez, ali izmjenom Zakona o porezu na dohodak inozemne mirovine naših gastarbajtera proglašene su dohotkom, što do sada nisu bile. Zato sada Porezna uprava Ministarstva financija i na njih može ‘opaliti’ porezne obveze, jednako kao i penzije ostalih hrvatskih umirovljenika.

Brojni umirovljenici koji su ostvarili mirovine u drugoj državi, već se nekoliko tjedana javljaju lokalnim ispostavama Porezne uprave koje su se našle u čudu jer službenici nisu imali pojma što s gastarbajterima ni kako im obračunati predujam poreza na dohodak.

Najviše njemačkih mirovina

Naime, obveze i način oporezivanja nisu jednaki u svim slučajevima, a ovise o tome ima li Hrvatska sa zemljom iz koje stiže mirovina Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili nema, a bitno je i (ne)postojanje ugovora o socijalnom osiguranju.

Pri tome su mirovine stečene u Njemačkoj u startu isključene, jer se tamo porez odavno ‘skida’ prije nego novac za penzije ‘krene’ preko granice. Uplaćeni iznos je konačan, pa ‘njemački’ umirovljenici ne moraju prijavljivati porez u Hrvatskoj. Ne trebaju plaćati ni doprinose za zdravstveno osiguranje, jer je i to pokriveno međudržavnim sporazumom o socijalnom osiguranju.

U Hrvatskoj je takvih inozemnih mirovina najviše, pa njemački proračun na penzijama hrvatskih gastarbajtera godišnje ‘zaradi’ 280 milijuna eura. Mirovine iz drugih zemalja su, međutim, oporezive kod nas osim ako nije drukčije definirano. Hrvatska s gotovo svim europskim zemljama ima bilateralne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ipak, za svaku zemlju, od Slovenije do Španjolske, treba provjeriti koja pravila oporezivanja vrijede, upozorava Lucija Turković-Jarža, porezna savjetnica u tvrtki za računovodstvo, reviziju i financije “RRiF”.

“Svaki slučaj i svaki umirovljenik su posebni, no ako se izuzmu njemačke penzije, takvih je poreznih obveznika malo”, smatra porezna savjetnica. U slučaju Italije, primjerice, člankom 16. međudržavnog ugovora dogovoreno je da se “mirovine i druga slična primanja rezidentu države ugovornice, isplaćene po osnovi prijašnjega nesamostalnog rada, oporezuju samo u toj državi”.

Dakle, umirovljenici kojima penzije stižu iz Italije, morat će od ožujka porez na penziju plaćati u Hrvatskoj svakog mjeseca.

“Zakonom je propisano da se i za mirovine ostvarene u inozemstvu priznaje osobni odbitak najmanje 2200 kn, a najviše do 3400 kn mjesečno”, kažu u Ministarstvu financija.

Drugim riječima, penzioner na čiju mirovinu se ne obračunava porez u zemlji isplatiteljici, svakog mjeseca morat će sam izračunati porez, prijaviti ga i plaćati u Hrvatskoj.

Porez se obračunava osam dana po primitku mirovine, na način da se od primljenog (bruto) iznosa penzije oduzme osobni odbitak od 3400 kuna, dok se za uzdržavanu osobu odgovarajući faktor primjenjuje na iznos od 2200 kuna. Zatim se na ostatak iznosa primjenjuje porez od 12 posto do 2200 kuna, te na sljedećih 6600 kuna porez od 25 posto.

Na to dolazi još i prirez, čija visina ovisi o mjestu stanovanja umirovljenika, koji je u Splitu 10 posto, a u Zagrebu 18 posto dok ga u Zadru uopće nema. Sve to treba prikazati na obrascu PK koji se može skinuti s interneta te predati poreznoj upravi u roku od 15 dana po isteku mjeseca kada je mirovina primljena.

Za penziju primljenu 10. ožujka obračun treba napraviti do 18. ožujka, a porez prijaviti do 15. travnja. I tako svakoga idućeg mjeseca. Isto pravilo vrijedi i za slučajeve kada mirovine stižu iz zemalja s kojima nemamo nikakav dogovor, primjerice iz SAD-a ili zemalja južne Amerike.

Ako pak postoji međudržavni ugovor kojim je utanačeno da se porez plaća u drugoj državi, umirovljenik neće plaćati porez u Hrvatskoj. No, na kraju godine trebat će podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak od nesamostalnog rada, na uobičajenom poreznom obrascu DOH kao i svi zaposleni.

Ispunjavanje obrazaca

Uz prijavu morat će dostaviti i potvrdu o plaćenom porezu u drugoj zemlji. Da bi se izbjegli problemi i nesporazumi, porezni službenici dobili su upute Središnjeg ureda da u slučaju mirovina iz inozemstva budu na raspolaganju poreznim obveznicima i pruže im ažurne informacije. U prvo vrijeme pomoći će im pri obračunu predujma poreza na dohodak kao i ispunjavanju propisanih obrazaca.

Marijana Šešo

Izračun poreza

Umirovljenik koji živi u Splitu i iz Italije prima penziju od 10.000 kuna bruto, morat će mjesečno prijavljivati porez u RH, a izračun će izgledati ovako.

Na 10.000 kuna osobni odbitak je 3400 kn pa se na preostalih 6600 kuna plaća porez i to 12-postotni na ‘prvih’ 2200 kuna što iznosi 263 kune te od 25 posto na preostalih 4400 kn odnosno još 1100 kuna. Tako će mjesečni porez za državni proračun biti 1364 kn, no na to treba dodati još 10 posto prireza koji propisuje Grad Split, dakle još 136,40 kuna. Ukupni porez i prirez u ovom će slučaju iznositi 1500 kuna i 40 lipa, pa umjesto 10 tisuća od mirovine ostaje 8.499,60 kuna. No, ovaj porezni obveznik neće morati platiti još i doprinose za zdravstvenu zaštitu jer je to s Italijom regulirano ugovorom o socijalnom osiguranju.

Naslovnica Hrvatska
Page 1 of 2FirstPrevious[1]2Last