Novosti Hrvatska

Vlada: Za legalizaciju kuće od 150 kvadrata državi i gradu Splitu oko 2000 kuna

Vlada je u četvrtak donijela uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, prema kojoj će visina naknade ovisiti o prostornim i tehničkim obilježjima objekta, zemljištu na kojem se nalazi i zoni gradnje.

Branko Bačić, ministar graditeljstva je tom prilikom ustvrdio kako procjene govore da legalizacijska naknada za 150 kvadrata na Kozari Boku u Zagrebu, gdje je veliki broj takvih objekata, iznositi 8.500 kuna za gospodarski objekt, a 2.800 kuna za stambeni objekt.

U Sirobuji kod Splita legalizacija iste stambene kvadrature koštati će 2.044 kune, istaknuo je Bačić, dodajući kako u Hrvatskoj ima oko 150 tisuća nelegaliziranih objekata.

Prema njegovim riječima, pola iznosa od naknade ide lokalnoj samoupravi koja će ta sredstva ulagati u infrastrukturu naselja i komunalne djelatnosti, dok će Vlada svojih 50 posto utrošiti na sređivanje katastarskih izmjera i gruntovnica, kao i na poboljšavanje energetske učinkovitosti zgrada.

Podsjetimo, osim naknade, podnositelj zahtjeva za legalizaciju morati će platiti komunalni ( i vodni) doprinos čija veličina ovisi od veličini i namjeni objekta i zoni u kojoj se nalazi.

Također, morati će priložiti geodetski snimak, koji bi prosječno mogao stajati oko 4.500 kuna, arhitektonski snimak, koji se procjenjuje na prosječno 3.500 kuna, očitovanje o mehaničkoj otpornosti zgrade, koje će ga koštati između 1.000 i 2.000 kuna, kao i potvrdu o prebivalištu.

Zahtjevi za legalizaciju moraju biti podneseni do 31. prosinca iduće godine, a rok do kada je objekt trebao biti izgrađen, da bi mogao biti legaliziran, jest 30. lipnja 2010. Potrebno je reći i kako se neće moći legalizirati objekti u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 metara, osim zgrada koje se koriste za stalno stanovanje, te zgrada poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga.

Vlada je u četvrtak donijela i odluku o davanju avansnih i činidbenih jamstava u ukupnom iznosu od 108,9 milijuna eura Brodosplitu za praćenje izgradnje tri sofisticirana broda za naručitelja iz Nizozemskih Antila. "Ovo nije jamstvo za banke, odnosno novi kredit, nego jamstvo naručitelju broda. On će avansno po fazama plaćati izgradnju broda, a Vlada jamči da će avansi biti iskorišteni za pravodobnu izgradnju broda", ustvrdila je tom prilikom Martina Dalić, ministrica financija, napominjući kako će jamstva biti vraćena nakon isporuke brodova.

Ministrica financija naglasila kako je Brodosplit već počeo vraćati avansna jamstva izdana za prethodni posao vezan za gradnju složenih brodova visoke dodane vrijednosti.

Frenki Laušić
Naslovnica Hrvatska
Page 1 of 4FirstPrevious[1]234Last