Novosti Hrvatska

dio cestograditeljskih projekata još dugo će čekati na uklapanje u nacionalnu prometnu mrežu

Država utrošila 2 milijarde kn za mostove i ceste prema ledinama

dio cestograditeljskih projekata još dugo će čekati na uklapanje u nacionalnu prometnu mrežu

‘Vukelićev’ most preko rijeke Korane, Domovinski most preko Save, dijelovi autoceste Zagreb-Sisak, dosadašnji tijek izgradnje pelješkog mosta, samo su dio promašenih, ali skupih projekata

Tijekom proteklog desetljeća širom Hrvatske izgrađene su stotine kilometara dugo čekanih autocesta i osuvremenjene su brojne državne ceste, ali u sjeni tih nesumnjivo važnih poteza, koje su, treba naglasiti, pratile i brojne afere, ostalo je nekoliko projekata koje se do njihova uvrštavanja i potpunog uklapanja u nacionalnu prometnu mrežu može doista proglasiti - promašenima.

U svojevrsni “top 5” takvih projekata zasigurno ulaze “Vukelićev” most preko rijeke Korane kod Karlovca, zatim Domovinski most preko Save, dijelovi autoceste Zagreb-Sisak, dosadašnji tijek izgradnje pelješkog mosta, te niz manjih objekata koji će do uklapanja u veće (auto)cestovne poteze ostati tek slijepa crijeva ili poveznice između dvaju kukuruznih polja.

Porezne obveznike svakako može brinuti činjenica da je za dosadašnju realizaciju spomenutih objekata potrošeno najmanje dvije milijarde kuna, za što se mogao izgraditi ili obnoviti niz škola, dječjih vrtića, ambulanti i sličnih javnih sadržaja.

Restoran Vukelićeva brata

U javnosti je po svojoj apsurdnosti najjače odjeknulo otkriće naših novinara koji su sredinom 2009. godine pisali o cestovnome mostu preko Korane kod Karlovca, vrijednom 50 milijuna kuna, koji na prvi pogled ne vodi nikamo jer ni s jedne strane još nije izgrađena brza cesta čiji bi sastavni dio trebao biti most. No, ubrzo je otkriveno da bi jedan od spojeva te brze ceste s državnom cestom prema Plitvicama (Ličkom magistralom) trebao proći u blizini restorana čiji je vlasnik brat tadašnjeg ministra obrane Branka Vukelića.

Još jedan političar - Milan Bandić - “krivac” je za izgradnju Domovinskog mosta preko Save u jugoistočnom dijelu Zagreba koji bi trebao spojiti metropolu s autocestom prema Sisku. Taj je objekt otvoren 2007. godine, nakon punih pet godina izgradnje, ali potrošenih 300 milijuna kuna još nema opravdanje u ciljanom prometnom pravcu, jer most još uvijek vodi tek prema lokalnim cestama, pa vozači na vrlo frekventnoj cesti Zagreb-DSisak moraju koristiti “staru” preopterećenu prometnicu preko Velike Gorice.

Šukerova izborna jedinica

Upravo spomenuta autocesta A11 Zagreb-Sisak, čija izgradnja kasni najmanje tri godine, još je jedan primjer upletanja politike u cestogradnju. Naime, od ukupno 45 kilometara te autoceste, izgrađena je tek četvrtina, i to bez čvora Jakuševec na kojem bi se A11 spajala sa zagrebačkom obilaznicom, te posredno s prometnim pravcima prema Dalmaciji i Slavoniji, te Ljubljani i Beogradu.

Budući da se područje kojim tek treba proći autocesta Zagreb-Sisak u punoj dužini preklapa s izbornom jedinicom bivšeg ministra financija Ivana Šukera i koalicijskih mu partnera iz HSS-a, posve je jasno da se do sada uvijek nalazilo novca za projekt čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 1,3 milijarde kuna.

Priči o objektima čija će izgradnja (nadajmo se, op.a.) tek za pet ili 10 godina dobiti svoje opravdanje u povezivanju s nacionalnom ili lokalnom cestovnom mrežom, svakako treba pridodati i usporene radove na pelješkome mostu, za što će se tijekom ove i iduće godine izdvojiti tek oko 200 milijuna kuna, ili već izgrađeni čvor Čeveljuša na istočnom ulazu u Ploče koji još nema spoja s tamošnjom lukom, za što je uostalom najviše i planiran.

U sličnom kontekstu može se promatrati i na neke dijelove budućeg Podravskog ipsilona, te istočni krak riječke obilaznice u sklopu buduće autoceste prema Žutoj Lokvi, ali i neke državne ili županijske ceste čija su fantomska gradilišta trenutačno samo poligon političarima za predizborna rezanja vrpci.

GORDAN ZUBČIĆ
Naslovnica Hrvatska
Page 1 of 2FirstPrevious[1]2Last