Novosti Biznis

presuda vrhovnog suda

Udruga Franak objavila veliku vijest: građani koji su kredite u 'švicarcima' konvertirali u euro mogu tužiti banke!

presuda vrhovnog suda

Udruga Franak izvijestila je javnost kako je donesena dugo iščekivana presuda Vrhovnog suda RH po izvanrednoj reviziji broj kojom je utvrđeno kako korisnici kredita u švicarskim francima, koji su kredite prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015. konvertirali u euro, imaju pravo na tužbe protiv banaka i pravo na povrat novca koji su im banke nezakonito oduzele, što će se dokazati vještačenjem na općinskim sudovima.

Vrhovni sud RH, kako prenosi Udruga Franak, tako nedvosmisleno utvrđuje:

- Činjenica da je potrošač sklopio dodatak ugovoru o kreditu i proveo konverziju CHF kredita u kredit uz valutnu klauzulu EURO ne znači da je time izgubio pravni interes za utvrđenje da su pojedine odredbe ugovora o kreditu ništetne.

- Ništetnost nastupa po samom zakonu, i nastaje od samog trenutka sklapanja pravnog posla pri čemu ništetan ugovor ne postaje valjan ni kad uzrok ništetnosti naknadno nestane (čl. 326. st. 1. ZOO), osim u izuzetnim uvjetima koje propisuje čl. 326. st. 2. ZOO, a koji u predmetnom slučaju nisu ispunjeni (da je zabrana manjeg značaja i da je ugovor u cijelosti ispunjen).

- Potrošač ima pravni interes i može tražiti utvrđenje ništetnosti pojedinih ugovornih odredbi kako bi na temelju toga ostvario eventualna prava za koja smatra da mu pripadaju.

- Pogrešan je zaključak nižestupanjskih sudova da potrošač nema pravni interes zahtijevati utvrđenje ništetnosti zbog toga što je sklopio dodatak ugovoru kojim su izmijenjene odredbe ugovora.

 

 

"Ta presuda, i zauzeto pravno shvaćanje Vrhovnog suda, znači da svi korisnici kredita koji su imali ugovorene kredite u švicarskim francima i koji su ih sukladno tzv. „Zakonu o konverziji“ konvertirali u Euro kredite, bez obzira jesu li ti krediti još u otplati ili su zatvoreni, imaju pravni interes te imaju pravo tražiti sudsko utvrđenje ništetnosti kako bi na temelju toga tražili povrat svog novca.

Presuda Vrhovnog suda RH uistinu je još jedan od kolosalnih uspjeha Udruge Franak, i rezultat je ustrajnog rada i niza aktivnosti koje je Udruga poduzela kako bi dokazala da baš svi korisnici kredita u švicarskim francima, otplaćeni, neotplaćeni, konvertirani, imaju pravo na sudsko obeštećenje i pravo na povrat svega nezakonito stečenog novca od strane banaka. Banke su godinama nepošteno i nezakonito poslovale u Republici Hrvatskoj te se Vrhovni sud RH pokazao profesionalno i stručno, na visini zadatka, presuđujući u skladu s pravom Europske unije i presudama Suda Europske unije, posebice u skladu s nedavno donesenom presudom C-118/17, slučaj Dunai, kojom je utvrđeno da niti jedan zakon ne može umanjiti zaštitu zajamčenu pravom EU te da ugovori u švicarskim francima ne mogu opstati", stoji između ostalog u priopćenju Udruge.

Udruga Franak ovom prilikom naglašava kako zastara potraživanja za preplaćene kamate nastupa 13. lipnja 2019. pa zbog toga svi korisnici kredita moraju do toga datuma podnijeti svoje tužbe na sud kako dio koji se odnosi na kamate ne bi zastario, nakon čega novac koji se odnosi na preplaćene kamate više ne bi mogli potraživati.

Detalje o presudi, stručnu analizu i daljnje korake Udruga Franak prezentirat će na konferenciji za novinare koja će se održati u srijedu 3. travnja 2019. na Zrinjevcu preko puta Vrhovnoga suda RH s početkom u 10 sati.

HUB: Presuda govori o interesu za sudsku zaštitu, ali ne daje upute za odluke u pojedinačnim tužbama

Hrvatska udruga banaka (HUB) objavila je u utorak da presuda Vrhovnog suda "govori isključivo o pravnom interesu potrošača za sudsku zaštitu i dopustivosti suđenja", a ne daje uputu sudovima nižeg stupnja o donošenju odluka u pojedinačnim postupcima tužbi. 

Iz HUB-a su, naime, poslijepodne reagirali izjavom na današnje priopćenje Udruge Franak u kojem se, kako navode, "nastavlja praksa objave pojedinačnih sudskih odluka uz obilato korištenje riječi pobjeda, radost u postizanju kolosalnih uspjeha Udruge Franak".

Pritom iz udruge banaka "ukazuju na neprimjerenost takvog ponašanja u javnosti jer se time prvenstveno pokušava izvršiti nezakonit pritisak na suce na području čitave RH jednako kao i na Vrhovni sud RH". 

"Danas objavljena presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske govori isključivo o pravnom interesu potrošača za sudsku zaštitu i o dopustivosti suđenja. Ova presuda ni u jednom svom dijelu ne daje uputu nižestupanjskim sudovima o donošenju odluka u pojedinačnim postupcima povodom podnesenih tužbi, a osobito ne vezano na konvertirane kredite po Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju, kako bi se to dalo zaključiti iz današnjih medijskih istupa", ističu iz HUB-a.

"Ujedno, osuđujemo pokušaj manipulacije medijima koristeći ovu presudu kao prejudiciranje konačnih ishoda pojedinačnih sudskih postupaka osobito po konvertiranim kreditima, po kojima su se dodaci sklapali temeljem zakona i sa zakonom određenim učincima takve konverzije. Ovakvi napisi sigurno ne doprinose niti imaju za cilj funkcioniranje pravne države i vladavine prava", zaključuje se u izjavi HUB-a.

Hina

Naslovnica Biznis