Novosti BiH

HNž-a obnavlja prometnu infrastrukturu

Cestovni boom u Hercegovini

HNž-a obnavlja prometnu infrastrukturu

Ministarstvo je raspisalo tender za izvođenje radova na dionicama ceste Mostar – Čitluk, potom Sovići – Sovićka vrata, Prozor - Rama – Konjic, Ostrožac – Fojnica i za dionicu Kobilovača...

Ministarstvo je raspisalo tender za izvođenje radova na dionicama ceste Mostar – Čitluk, potom Sovići – Sovićka vrata, Prozor - Rama – Konjic, Ostrožac – Fojnica i za dionicu Kobilovača...

Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko-neretvanske županije nedavno je raspisalo tender za izvođenje radova na dionicama ceste Mostar – Čitluk, potom Sovići – Sovićka vrata, Prozor - Rama – Konjic, Ostrožac – Fojnica i za dionicu Kobilovača, kao kritičnu točku u prometu...

Nakon što je završen odabir izvođača na uređenju dionice ceste Mostar - Čitluk, Ministarstvo prometa i veza HNŽ-a nastavlja svoje aktivnosti na obnovi regionalne cestovne infrastrukture u cjelini.

Rukovodeći se činjenicom da od razvijenosti cestovnog sustava u velikoj mjeri zavisi razvoj ostalih grana gospodarstva, Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko-neretvanske županije, prema riječima ministra Borisa Babića, uradilo je Strategiju razvoja regionalne cestovne infrastrukture.

Strategija tretira ceste u dužini od 394 kilometra, 104 kilometra makadamskih cesta koje ne zadovoljavaju kriterije regionalnog karaktera i 290 kilometara koje su u nešto boljem stanju.

Trenutačno stanje regionalnih cesta Babić ocjenjuje negativnim, što dovodi u vezu s neplanskim održavanjem i nedovoljnim financijskim ulaganjem u njihovu rekonstrukciju u proteklom razdoblju, a što je donekle determinirano i nedovoljnim priljevom financijskih sredstava.

Obnova i izgradnja cesta financira se namjenskim financijskim sredstvima iz stope izdvajanja od nafte i naftnih derivata, registracije motornih vozila te od grantova federalne i županijske vlade. Stopu izvornih prihoda od 3 posto Babić ocjenjuje nedovoljnom za daljnja temeljitija ulaganja u rekonstrukciju regionalnih cesta.

Unatoč tomu, drži prioritetnim da se cestovna struktura dovede na europsku razinu. - Djelujući u tom pravcu, Ministarstvo je raspisalo tender za izvođenje radova na dionici ceste Mostar – Čitluk, Sovići – Sovićka vrata, Prozor-Rama – Konjic, Ostrožac – Fojnica i za dionicu Kobilovača, kao kritičnu točku u prometu. Investicija za navedene radnje je 3 milijuna KM, a financijski je pokrivena namjenskim sredstvima i sredstvima GSM - ističe Babić.

Prema njegovim riječima u završnoj fazi su i projekti za cestovne dionice Dračevo – Svitava, izrada glavnih projekata zaobilaznice Međugorje - Čitluk i sanacije ceste Stolac – Berkovići te izrada projekta raskrižja Blizanci – Hamzići. U posebnu skupinu projekata Babić svrstava aktivnosti prilagođavanja cestovne infrastrukture budućem cestovnom razvoju na državnoj razini, a tiče se projekta Jadransko– jonske i brze ceste.

Prioritet je, kaže Babić, i brza cesta Mostarsko Blato – Široki Brijeg – Grude, obilaznica Čitluk – Tromeđa, Južna zaobilaznica u Mostaru i rekonstrukcija regionalnih cesta. U ambiciozne planove proizašle iz Strategije razvoja Babić gleda krajnje optimistično, ističući pri tome kako će pomoć biti pružena i izbjegličko-povratničkoj populaciji u nekim kritičnim područjima.

Uz naselje Baćeviće pozornost će, prema njegovim riječima, biti posvećena i stanovnicima naselja Ortiješ, Hodbina i Bijelo polje, koji su se već obratili za pomoć.

Naslovnica BiH