Novosti BiH

protiv prednacrta zakona resornog ministarstva

Studenti: Udar na slobodu udruživanja

protiv prednacrta zakona resornog ministarstva

Mi imamo aktivnu ulogu u koordinaciji studentskih predstavničkih tijela na razini BiH i svako ‘trpanje’ naše organizacije na federalnoj razini smatrat ćemo udarom na naše pravo na slobodu udruživanja

Mi imamo aktivnu ulogu u koordinaciji studentskih predstavničkih tijela na razini BiH i svako ‘trpanje’ naše organizacije na federalnoj razini smatrat ćemo udarom na naše pravo na slobodu udruživanja

Prema informacijama Studentskoga zbora Sveučilišta u Mostaru federalno Ministarstvo obrazovanja i znanosti užurbano priprema prednacrt Zakona o studentskom organiziranju, čemu su se oštro usprotivili na izvanrednoj sjednici Predsjedništva Studentskoga zbora.

– Prema našim saznanjima federalno resorno ministarstvo ovaj zakon namjerava, u kratkom roku i u medijskoj tišini, uputiti vladi Federacije BiH u daljnju proceduru.

Međutim, studentsko organiziranje je usko vezano uz visoko obrazovanje, a nadležnost u tom području imaju samo županije u Federaciji BiH i Republika Srpska – istaknula je Paula Pranjić, predsjednica Studentskoga zbora Mostarskoga sveučilišta, dodavši kako čak ni Okvirni zakon o visokom obrazovanju na razini države BiH nigdje ne spominje nadležnosti federalne razine u području visokog obrazovanja.

– Smatramo da studentsko organiziranje treba biti riješeno sukladno Ustavu, odnosno da ga treba prepustiti županijama, a donošenje zakona na federalnoj razini smatrat ćemo neustavnim - kazala je Pranjić, naglasivši kako je to jedino s čime će se složiti studenti Mostarskoga sveučilišta.

Prednacrt federalnoga Zakona o studentskom organiziranju predviđa i osnutak krovne federalne studentske organizacije, čemu su se također usprotivili u Predsjedništvu Studentskoga zbora.

– Mi imamo aktivnu ulogu u koordinaciji studentskih predstavničkih tijela na razini BiH i svako ‘trpanje’ naše organizacije na federalnoj razini smatrat ćemo udarom na naše pravo na slobodu udruživanja – rekla je Pranjić, pozivajući na žurno reagiranje po ovom pitanju Senat i Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru, te hrvatskih političkih predstavnika.

Naslovnica BiH