Novosti BiH

ZNANSTVENI KOLOKVIJ

Odgoj promatran očima djeteta: kako steći kompetencije kroz cjeloživotno obrazovanje

ZNANSTVENI KOLOKVIJ

Kako svijet izgleda ‘očima djeteta'? Što je ono što djeca vide i gledaju, koje su njihove percepcije svega što se zbiva oko njih? 'Očima djeteta' je okvirni naziv znanstvenog kolokvija s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati na Sveučilištu Hercegovina u Bijakovićima/Međugorju, a koji će okupiti neke od najvećih autoriteta u ovom području, kako bi u različitim perspektivama (odgojno-pedagoška, socijalna, psihološka, pravna, etična, edukacijsko-rehabilitacijska …) dali odgovore na neka životna pitanja u razvoju djece i mladih. Tema ovogodišnjeg znanstvenog kolokvija su „Odgojne kompetencije kroz cjeloživotno obrazovanje“.

Sveučilište Hercegovina ima za cilj postati mjesto okupljanja znanstvenika i stručnjaka čiji će rad pridonijeti razvoju teorija vezanih za odgojne kompetencije kroz cjeloživotno obrazovanje i njihovu primjenu u praksi. Uvodni predavači dolaze iz tri velika regionalna centra, dr. sc. Mladen Vilotijević, profesor emeritus iz Beograda, dr. sc. Višnja Rajić s Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te dr. sc. Mirjana Mavrak s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Očekuje se da će na znanstvenom kolokviju sudjelovati još pedesetak eminentnih stručnjaka i znanstvenika s područja pedagoških znanosti, te da će s ovog skupa u javnost biti odaslano više kvalitetnih zaključaka i preporuka koji će u praksi biti primjenjivi. Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, otvorio je poziv za prijave na Znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem kako bi potaklo nove smjernice u kritičkom istraživanju odgojnih kompetencija kroz cjeloživotno obrazovanje iz različitih perspektiva.

Stoga su odlučili da se diskusije vode u širokom rasponu tema koja uključuju područja  andragogije, obiteljske pedagogije, školske pedagogije, socijalne pedagogije, sociologije odgoja i obrazovanja, specijalne pedagogija, filozofije odgoja i obrazovanja, edukacije i rehabilitacije / defektologije, etike, obiteljskog prava, ljudskih prava djece, penologije, razvojne psihologije, socijalne psihologije i menadžmenta u obrazovanju  Bit će zanimljivo sagledati što donosi današnjica u radu s mladima, kako se svijet promatra 'očima djeteta', koje paradigme u obrazovanju i odgoju su zastarjele i što nude suvremeni koncepti.

Bez sumnje ovakav skup valja posebno istaknuti vrijednim jer se već drugu godinu za redom multidisciplinarnim pristupom pokušava približiti stručnjacima/praktičarima ovako važna tema iz odgoja i obrazovanja. Svi zainteresirani mogu pronaći informacije oko prijave radova i sudjelovanja na kolokviju na mrežnim stranicama Sveučilišta Hercegovina - www.hercegovina.edu.ba.

Naslovnica BiH