Mozaik Zdravlje

NIJE ZANEMARIVO

Aktivnost koju svi provodimo baš svaki dan životni vijek može produljiti za impresivnih 10-ak godina, ali moramo uvesti tek jednu sitnu, ali prebitnu promjenu 

NIJE ZANEMARIVO

Brzi hodači imaju duži životni vijek nego njihovi kolege "sporakovići", objavljeno je u Mayo Clinic Journal.

Od 475.000 ispitanika, brzohodajući su imali duže očekivano trajanje života u rasponu od 86,7 do 87,8 godina kod žena i 85,2 do 86,8 godina kod muškaraca.

S druge strane, ispitanici koji su prijavili lagano hodanje imali su znatno kraće očekivano trajanje života: prosječno 72,4 godine za žene i 64,8 godina za muškarce.

Iznenađujuće je da je najniža očekivana životna dob bila kod ljudi s ispodprosječnom težinom, koji su skloni samo laganim šetnjama, što je u suprotnosti s pretpostavkom da su najvećem riziku izloženi pretili ljudi, rekao je za Newsweek profesor Tom Yates, glavni autor studije.

Ukratko - sporu šetnju trebalo bi ubrzati. i to znatno.

Naslovnica Zdravlje