More Vijesti

novi zakon

Vlada u otoke ulaže 94 milijuna kuna

novi zakon

Novim Zakonom o otocima oni se definiraju kao područja s razvojnim posebnostima i uvodi se novi model njihova razvrstavanja prema geografskom kriteriju i kriteriju teritorijalne nadležnosti, prema udaljenosti od kopna, specifičnom položaju i sl.

U proračunu Ministarstva regionalnog razvoja za razvoj otoka bit će osigurano 94 milijuna kuna, navodi ministrica Gabrijela Žalac, uvjerena da će mjere iz novoga zakona pridonijeti porastu broja stanovništva na otocima.

Zakon uvodi novi pristup strateškom planiranju razvoja otoka donošenjem Nacionalnog plana razvoja otoka i Otočnog godišnjeg programa na nacionalnoj razini, izradu planova razvoja otoka ili otočne skupine na razini jedinica lokalne samouprave i sklapanje jedinstvenog Otočnog razvojnog sporazuma za područje otoka u najmanje tri jedinice područne (regionalne) samouprave.

Također, uvode se otočni koordinatori radi organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka, a proširuje se i funkcija postojeće otočne iskaznice.

Da bi se postigli izjednačeni uvjeti života na otocima s onima na kopnu, predlažu se mjere subvencioniranja javnog pomorskog prijevoza, javnog cestovnog prijevoza, besplatnog prelaska mosta, izjednačavanja cijene pitke vode na kopnu s cijenom na otocima za kućanstva i gospodarstvenike, te potporu male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Naslovnica Vijesti