More Vijesti

Kočile ga bove

Pašaliću sidrište u rogozničkoj uvali Sičenica za još tri godine

Kočile ga bove

Vlada se suglasila s Odlukom Skupštine Šibensko-kninske županije da se produži trajanje koncesije sidrišta u rogozničkoj uvali Sičenica za dodatne tri godine, točnije do 3. kolovoza 2030. godine.
Koncesija je produžena, pojašnjeno je, jer zbog nezakonito postavljenih bova nasuprot sidrištu ovlašteni koncesionar, tvrtka Laguna trade iz Rogoznice, tijekom posljednje tri godine nije mogla ostvarivati koncesijsko pravo mada je uredno plaćala koncesijsku naknadu. Lučke vlasti iz uvale Sičenica prošle godine uklonile su čak osam nelegalnih bovi.
Rogoznica je meka nautičkog turizma, a njezine zaklonite uvale mamac su za nautičare. Nema uvale koja ljeti nije načičkana stotinama brodova i brodica, pa ne čudi što "spretni" pojedinci bez koncesijskih odobrenja love u mutnom. Međutim, neovlaštena sidrišta, ističu u ekoudruzi "Okea" prave su ekološke bombe. Iza tih brodova ostaju gomile smeća na sikama, otocima i u šumarcima. O fekalnim vodama s brodova suvišno je govoriti jer naša država nema nikakvih propisa i sankcija za ispuštanje otpadnih voda u okolno more.
Rogozničani nisu zadovoljni sa sidrištima na svakom koraku, posebice u skrovitim uvalama i uvalicama, mnogi ipak drže da je bolje da tu djelatnost obavlja ovlašteni koncesionar u čijem sklopu je i marina, barem je organizirano, kaže rogoznički komunalni redar Emanuel Ercegović, prikupljanje otpada, a i nautičari mogu koristiti sanitarne čvorove u marini Frapa.
Šibensko-kninska županija koncesiju za sidrište u uvali Sičenica društvu Laguna trade Franje Pašalića, a u čijem sklopu je i marina Frapa, izdala je 2015., a lokacijska dozvola za sidrište ishodovana je u prosincu 2014. godine na temelju prostorno-planske dokumentacije Općine Rogoznica.
Koncesija zauzima 16.005 četvornih metara morske površine i može se postaviti deset plutača. Godišnja naknada sastoji se od dva dijela, stalni dio naknade iznosi tri kune po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra ili godišnje 48.015 kuna, dok promjenjivi dio naknade iznosi 8 posto od ukupnog godišnjeg prihoda.

Uvala Sičenica jedna je od najljepših rogozničkih uvala. Pitoreskni je to kanjon koji se strmoglavo spušta do mora, dijeleći Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiju. Iako je planskom regulativom zaštićeno pdručje, prije sedam-osam godina napadnuto je bespravnom gradnjom i to nedugo nakon najžešće kampanje rušenja bespravnih kuća na rogozničkom području. Investitor iz Sinja izgradio je velebnu hacijendu, a “neimar” iz Solina započeo je zidati megaobjekt. Na teren je tada izišao kompletan komunalni odjel Općine Rogoznica i građevinska inspekcija, a rogoznička načelnica najavila je rat bespravnoj gradnji.

Bile su to samo najave, jer objekti su ostali u prostoru! Bespravne građevine u prekrasnoj uvali Sičenica doista su zagadile prostor. Zemljište u toj uvali vlasnici su uspoređivali sa zlatom i prodavali ga samo u slučaju bolesti. Međutim ovih dana njemački investitor u uvali Sičenica i susjednoj uvali Borovica otkupljuje čak 1.500.000 kvadrata. Kada se otkupi toliko zemljišta u Prostornom planu uređenja Općine Rogoznica s uvala Sičenica i Borovica na brzinu će biti skinuta svaka moguća krajobrazna i prostorna zaštita.

Naslovnica Vijesti