More Vijesti

NIJE SRDELA JEDINA HRANITELJICA

Strani znanstvenici proučavaju fenomen komiške hobotnice

NIJE SRDELA JEDINA HRANITELJICA

Tim znanstvenika iz Hrvatske, Italije, Španjolske i Portugala, od studenog 2016. godine, provodi projekt CONFISH, punog naziva „Connectivity among Mediterranean fishery stakeholders and scientists resolves connectivity of fishery populations", unutar kojega se radi na proučavanju populacije hobotnica u Komiži.

Projektni partneri u Hrvatskoj su Prirodoslovno-matematički fakultet iz Zagreba i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita. Jedan od ciljeva znanstvenog tima je daljnje razumijevanje razvoja ove vrste i njenog značaja za održivi način življenja u Komiži. Projekt završava u travnju 2018., a tijekom provedbe naglasak će biti stavljen na uključivanje ​​cjelokupne zajednice Komiže u projektna istraživanja.

CONFISH je Interreg MED projekt kojem je cilj povezivanje mediteranske ribarske zajednice. Glavni cilj projekta je promicanje prijenosa znanja između lokalne zajednice (uključujući i ribare, ali ne isključivo samo njih) i znanstvenika koji su uključeni u, iskorištavanje, upravljanje i zaštitu Mediteranskog ribarstva. Krajnji cilj projekta CONFISH je pripremiti alate koji će pomoći u održavanju i poboljšanju načina života i osnovnih aktivnosti zajednice kao i u pripremi zajednice za neke buduće izazove.

Krajem ožujka, projektni partneri CONFISH projekta započinju sa ciklusom radionica u Komiži na kojima će se raspravljati o budućnosti ribarstva s posebnim naglaskom na važnost hobotnice za komišku zajednicu. Od kraja ožujka 2017. do veljače 2018. održat će se ukupno tri radionice kako bi se lokalna zajednica uključila u identifikaciju prioriteta i pronalaženju strateških opcija za održivu budućnost ribarstva i cjelokupnu dobrobit zajednice. Sudjelovanje svih ključno je za oblikovanje budućnosti ribarstva, jer ribarstvo je svakodnevica Komiže. Aktivno sudjelovanje svih neophodno je kako bi se raspravila i zamislila budućnost Komiže.

CONFISH projekt​

Projekt je usmjeren na povezivanje mediteranske ribarske zajednice. To uključuje hrvatsku ribarsku zajednicu u Komiži, talijansku ribarsku zajednicu - Patti i španjolsku ribarsku zajednicu - Palamos. Glavni cilj CONFISH projekta je stvaranje okvira za promicanje prijenosa znanja između lokalne zajednice (uključujući i ribare) i znanstvenika koji su uključeni u iskorištavanje, upravljanje i očuvanje mediteranskog ribarstva.

Ovaj projekt će kreirati pristup "Bottom up" ("odozdo prema gore") temeljen na evolucijskim alatima i na suradnji ribara i znanstvenika kako bi zajedno predložili okvir za održivo upravljanje ribarstvom. Znanstvenici će se usredotočiti na prikupljanje znanstvenih i empirijskih znanja o rasprostranjenosti i statusu hobotnice i crvenog škampa, kao i o ribarstvu. To će uključivati ekstrakciju DNK i sekvencioniranje, procjenu populacije, izbor lokusa za selekciju, kao i uspoređivanje i integriranje genetike, ribarstvenih bioloških podataka i iskustva.

Ciklus radionica će se fokusirati na razumijevanje briga, vizija, problema, prioriteta i načina života lokalne zajednice. Lokalno ribarsko znanje stečeno na ovim radionicama, kao i savjeti znanstvenika, pomoći će u identificiranju ribolovnih područja kritičnih za zaštitu. Hrvatska, Italija, Španjolska i Portugal predstavljaju partnerske države na ovom projektu uz sudjelovanje 4 sveučilišta i 2 organizacije.

Naslovnica Vijesti