More Vijesti

PRIJAVE NAJKASNIJE DO 20. OŽUJKA

Natječaj za izbornika reprezentacije lova na veliku ribu

PRIJAVE NAJKASNIJE DO 20. OŽUJKA

Odlukom donesenoj na 04. sjednici Izvršnog odbora Hrvatski savez za sportski ribolov na moru raspisuje:
NATJEČAJ ZA MJESTO IZBORNIKA (2017.-2019. godina) reprezentacije lova na veliku ribu.

Temeljem Pravilnika o radu hrvatskih reprezentacija članak 12., uvjeti za izbornika su:

-da je član je HSSRM
-da je imao status natjecatelja
-da se aktivno služi engleskim ili francuskim jezikom
-prednost imaju kandidati koji su do sada bili izbornici, treneri nacionalnih reprezentacija ili su kao natjecatelji nastupili na službenim međunarodnim natjecanjima
-da ne postoje zakonske prepreke za njegovo imenovanje

Pisane prijave dostaviti mailom na [email protected] najkasnije do 20. ožujka 2017. godine

Naslovnica Vijesti