More Vijesti

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

Raspisan natječaj za ravnatelja Lučke uprave

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik raspisalo je natječaj za  izbor ravnatelja Lučke uprave Dubrovnik. Natječaj je upravo objavljen na web- stranici Narodnih novina, a prema njemu svi kandidati moraju ispunjavati uvjete visoke stručne spreme tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera, imati najmanje pet godina radnog iskustva na pomorsko- prometnim poslovima, te aktivno poznavati jedan svjetski jezik piše dubrovacki.hr

z to, kandidati moraju predložiti najpovoljnija temeljna načela ustroja Lučke uprave Dubrovnik i predočiti osobnu viziju program rada za razdoblje od četiri godine na koje se ravnatelj i bira.

Prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, uz suglasnost ministra mora, prometa i infrastrukture, na period od četiri godine ravnatelja imenuje Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik. natjećčaj je objavljen i u dnevnom tisku a prijave kandidata s kompletnom dokumentacijom kojom dokazuju ispunjenje svih uvjeta primaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u javnim glasilima.

Također, svi kandidati uz pisanu prijavu trebaju priložiti i životopis, domovnicu, preslik diplome, dokaz o potrebnom stažu na pomorsko- prometnim poslovima i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Svi prilozi moraju biti u izvorniku ili valjano ovjereni a rezultat natječaja bit će poznat u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Naravno, svi će nezadovoljni kandidati imati i pravo ćžalbe na rješenje te se očekuje da bi najkasnije od početka svibnja Lučka uprava Dubrovnik trebala dobiti novog ravnatelja.

Naslovnica Vijesti