More Vijesti

EUROPSKI PARLAMENT U ŠIBENIKU

Ruža Tomašić organizira konferenciju za spas tradicijskog ribarstva

EUROPSKI PARLAMENT U ŠIBENIKU

U Europskom parlamentu nastavlja raditi na izmjeni Uredbe o tehničkim mjerama - osim prijedloga da se po prvi puta uvede definicija tradicijskog ribolova, kako bi se isključivo za osobne potrebe dozvolilo korištenje jednostrukih mreža stajačica do najviše 200 metara, zastupnica se bori i za ribarsku flotu koja predstavlja osnovu hrvatskog ribarstva, a koja koristi mreže plivarice.

Predlaže da se u obzir uzmu specifičnosti Jadrana te da se na temelju toga izmijene dimenzije mreža plivarica, u prvom redu plivarica srdelara, kako bi se osigurao neometan ribolov ove iznimno važne flote.

Također, zastupnica Tomašić predlaže dodatnu definiciju za obalne potegače koje su također tradicijski alati, te veličinu oka mrežnog tega, budući da služe za ribolov vrsta koje trenutno nije moguće loviti s propisanim dimenzijama oka.

Da bi sto ispravnije adresirala navedenu problematiku, 11. ožujka u Šibeniku organizira Konferenciju o ribarstvu te Vas poziva da joj se na njoj pridružite i iz prve ruke poslušate s kojim se problemima suočavaju naši ribari te koja rješenja oni predlažu.

Naslovnica Vijesti